Třebíčský trestní soudce Jaroslav Krátký by mohl přijít o talár. Důvodem jsou údajné průtahy v desítkách soudních řízení a s tím související kárná žaloba. „Podnět podala předsedkyně Okresního soudu v Třebíči, která kárně obviněnému soudci vytýká neodůvodněné průtahy ve sto dvaceti dvou trestních řízeních,“ vysvětlila Sylva Dostálová, mluvčí Nejvyššího správního soudu v Brně (NSS), který se případem zabývá.

Předsedkyně třebíčského soudu Ludmila Novotná dokonce jako kárné opatření navrhuje, aby NSS Jaroslava Krátkého odvolal z funkce. „Možnosti uzavřít dohodu o vině a kárném opatření navrhovatelka a kárně obviněný nevyužili,“ podotkla Dostálová.

Jakých konkrétních pochybení v protahovaných sporech se měl soudce dopustit, není známo.

„Kárnou žalobu jsem podala, ale dosud o ní nebylo rozhodnuto,“ konstatovala bez dalších podrobností předsedkyně Okresního soudu v Třebíči Ludmila Novotná. Soudce Krátký na zaslané otázky do uzávěrky listu neodpověděl.

Rozhodnout o dalším osudu soudce by se mohlo již v lednu příštího roku.

Soudními průtahy se obecně myslí neodůvodněně dlouhá doba mezi jednotlivými úkony soudu. Přestože v českém právním řádu není nepřiměřená délka sporu definována, soudnictví by se mělo řídit zásadou hospodárnosti, aby soudní spory byly vyřízeny bez zbytečných průtahů co nejrychleji a nejúčelněji. Tedy tak, aby stranám nevznikaly další zbytečné náklady.

„Pokud jde o třebíčský soud, tak nechci zmiňovat nějakou konkrétní kauzu, protože každý případ je specifický, složitý a ojedinělý,“ uvedl šéf Okresního státního zastupitelství v Třebíči Jaroslav Nemeškal. Podle něj však průtahy mohou způsobit problémy všem stranám řízení. „Jde i o to, že původně zamýšlený, například nepodmíněný trest, se po nějaké době stane problematický a represe přestane plnit svůj účel,“ doplnil.

Délka řízení se například nedávno projevila i v rozhodnutí Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, který se již sedm let zabývá tragickým pádem mostu ve Vilémově, při němž zemřeli čtyři dělníci a další dva byli těžce zraněni. První verdikt soudu zněl, že vinu nese jediný stavbyvedoucí z deseti obžalovaných. Soud mu vyměřil nepodmíněný trest. Nedávno mu ale tentýž soud v obnoveném hlavním líčení udělil podmínku. Jedním z důvodů byla podle soudkyně délka řízení. To se vleče kvůli složitosti celé kauzy.