Na jejich přítomnost ve čtvrtek upozornil soudce Jan Coufal. Jednu z požadovaných parcel si například nárokují hned tři žalobci. „Může tam být administrativní chyba, anebo by tam musely být podíly, v tomto případě třetinové spoluvlastnictví. U další parcely je místo výměry uvedeno parcelní číslo, u jiných stejný list vlastnictví," líčil Coufal.

Zčásti připustil osobní chybu v tom, že si nesrovnalostí nevšiml dříve. Už včera totiž hodlal vynést rozsudek, který tak musel odložit. „Ptal jsem se v průběhu jednání zástupkyně žalobců, zda údaje ve spisu jsou správné, a ani zástupce žalované strany nic nenamítal," připomněl Coufal.

Oddalující se rozhodnutí nepotěšilo jednoho z těch, kteří o navrácení půdy v katastru Jakubova usilují. O tom, že spor včerejším dnem skončí, si však iluze nedělal. „Společnost se nejspíš odvolá, ještě se to potáhne," řekl Jan Dvořák.

K okresnímu soudu se spor o 90 hektarů, ze kterých žádá Dvořák šest, dostal v říjnu 2011. První jednání se uskutečnilo až loni v prosinci. Během řízení byl totiž zástupce lesonické společnosti dvakrát nemocen, jednou se nemohla dostavit advokátka žalobců, tři z nich změnili v průběhu řízení údaje ve spisu a další dva od žaloby ustoupili.

Historie celé pře je ještě delší. Počátkem jsou nájemní smlouvy, které měli v roce 1996 vlastníci se zemědělskou společností uzavřít. Po žádostech o vyklizení parcel a bohaté korespondenci podali v září 2010 výpovědi. K pozemkům se však ani potom nedostali.

„Svou roli v tom hrály dotace, které společnost na půdu má. Čím déle bude spor trvat, tím déle bude peníze dostávat," mínil Jan Dvořák.

Zástupce rolnické společnosti Petr Melichar ale trvá na tom, že žaloba je nevykonatelná. „Některé pozemky nejsou zaměřeny v terénu, takže fakticky neexistují," řekl.

Ovšem soudce Jan Coufal to zpochybnil s tím, že zemědělci na pozemcích hospodaří bez právního důvodu. Vyhlášení rozsudku však musel odložit do doby, než bude spis zbaven nepřesností. „Při případné exekuci, která by vyklizení pozemků po rozsudku ve prospěch žaloby nařídila, by totiž tento rozsudek byl napadnutelný," upozornil. Spor tak bude u třebíčského soudu trvat ještě nejméně měsíc.