Představí na ní řadu svých aktivit. Tour 2017 postupně navštíví pět měst na Třebíčsku a také Brtnici, která je rovněž členem svazku. Jako první přijdou na řadu Hrotovice, kde se třídící show představí už v sobotu. Na programu jsou soutěže, hry a kvízy, prohlídka popelářského vozu, vystoupení mažoretek a folklorního souboru Hrotovčánek, a třeba také soutěž o čokoládovou popelnici. Program začíná na parkovišti u autobusového nádraží ve 14 hodin a potrvá do 18. hodiny.

Svazek obcí pro komunální služby byl založen v říjnu 1992 z potřeby vyřešit likvidaci a ukládání odpadů. Členskými obcemi jsou převážně obce z okresu Třebíč, je otevřený i dalším. Na ustavující členské schůzi měl 73 členů, dnes jich má již 166 s celkovým počtem 116 563 obyvatel.

„Před vznikem svazku bylo na území okresu Třebíč 180 skládek. Dnes je jedna,“ připomněl předseda představenstva svazku Vladimír Měrka. Skládka v Petrůvkách se začala plnit v únoru 1994. V historii České repub-liky se jednalo o jednu z prvních zabezpečených skládek, rozkládala se na ploše sedmi hektarů s projektovanou kapacitou 600 tisíc tun. Průběžně od roku 2004 probíhá rekultivace skládky na částech, kde bylo ukončeno skládkování. Rekultivovaná plocha je zatravněna. V současné době zbývá pro komunální odpad předposlední, osmá sekce skládky. „Po jejím zaplnění chceme vybudovat devátou, která bude sloužit už jen na odpady, které nejsou spalitelné. Popřípadě na popel ze spalovny,“ podotkl Měrka.

Dceřiná společnost Esko-T vznikla v červenci 1997. Zajišťuje svoz a likvidaci komunálního, tříděného a nebezpečného odpadu. Název vymyslel tehdejší starosta Moravských Budějovic Jan Nekula. „Hovořili jsme tehdy o Eso Třebíč. Řekl, nemusíme být zrovna Eso. Stačí, když budeme Esko,“ vzpomíná místopředsedkyně svazku Marie Černá.

Další milník se datuje do roku 2001, kdy svazek otevřel síť sběrných dvorů. Je jich celkem 15. V říjnu 2015 došlo na zprovoznění kompostárny a zároveň také na spuštění třídicí linky na velkoobjemový směsný odpad. „Plocha kompostárny už nám nedostačuje, musíme ji rozšířit,“ řekl ředitel svazku a jednatel Esko-T Pavel Gregor.

Další investicí bude podle něj rozšíření kapacity stávající dotříďovací linky v Třebíči. „Nestačí na množství, které třídíme. Jedeme na tři směny. Musíme rozšířit kapacitu, abychom byli schopni pokrýt stoupající trend třídění,“ zmínil.

„Za dobu působení svazku jsme realizovali projekty za čtvrt miliardy korun. Spousta lidí si myslí, že Esko-T je komerční organizace, Není to tak. Zisk jde do hospodaření s odpady, investuje se do dalšího rozvoje,“ řekl Měrka.

Členské obce svazku platí pětikorunový příspěvek na obyvatele, další příjmy plynou ze skládkování a za svoz, případně z dotací. Svazek je založen na principu solidarity. Stejné peníze platí za svoz a uložení odpadů obce v okolí skládky i ty nejvzdálenější. To je podle Gregora velká výhoda. „Náš systém je ojedinělý, Jezdí k nám exkurze s celé republiky. Zajímají se, jak to funguje,“ podotkl.

Skládka na náměstí

Množství odpadů uložených na skládce v Petrůvkách v období 1994–2016:

926 089 t = 1 204 957 m3

Pokud by v Třebíči na Karlově náměstí (délka 360 m, šířka 65 m) vyrostla skládka o výšce 51,5 m, tak výsledek je srovnatelný – 1 205 100 m3.