Vrcholem celostátních oslav pak bude Všesokolský slet, jenž se uskuteční od 1. do 6. července v Praze.

První připomínkou blížícího se výročí byla Sokolská štafeta, jejíž účastníci se vloni na podzim zastavili i na třebíčském Karlově náměstí.

A právě filmový záznam z této akce bude dnes k vidění v Martínkově. Od 15 hodin tu mají členové tamní jednoty valnou hromadu. Po jejím skončení si nejen členové sokola, ale i lidé ze vsi připomenou 150. výročí založení jednoho z nejstarších občanských sdružení u nás. „Martínkovský sokol oslavil 90. výročí od založení v roce 2010. Kolik členů stálo na počátku v roce 1920, se nám v materiálech dohledat nepodařilo, ale o rok později měla naše jednota už 117 členů,“ řekl předseda martínkovského sokola Josef Pléha.

„V současné době máme na osmdesát členů. A nejen pro ně máme po skončení valné hromady připraveno promítání filmu z loňské sokolské štafety. Na záznamu je vystoupení našich zástupců, ale i ostatních sokolů z dalších jednot z župy. Rovněž se budeme domlouvat, zda se naši zástupci zúčastní krajského sletu v Třebíči,“ uzavřel Josef Pléha.

Nejstarší Tělocvičnou jednotou v rámci Sokola ve Švecově župě je ta v Moravských Budějovicích, jejíž základnu v současné době tvoří na 400 členů. „V rámci oslav připravujeme veřejné vystoupení cvičenců a ženy ze Staré gardy zacvičí společnou skladbu, s níž vystoupí začátkem července v Praze,“ předeslal starosta moravsko budějovické jednoty Vladimír Waas. Nejvíc práce v tomto roce čeká na členy třebíčské jednoty, která patří v rámci župy k druhé nejpočetnější, má 750 členů. „V polovině dubna připravujeme v rámci oslav přehlídku sokolských divadelních spolků a v na závěr května proběhne na sokolském stadionu krajský slet župy plk. Švece,“ informovala předsedkyně třebíčské jednoty Lenka Stejskalová. Organizace Sokol byla založena v roce 1862, kdy vznikla první Tělocvičná jednota pražská. Největší zásluhu za vznik a rozvoj se právem připisují Dr. Miroslavu Tyršovi a Jindřichu Fügnerovi. Hlavní náplní Sokola, jež je vetknuto i do hesla Sport pro všechny.