Zatím však investorovi chybí to nejdůležitější - stavební povolení. Cesta k němu se komplikuje čím dál víc. Městysem se rozšířila rychlostí blesku petice proti záměru, kterou podepsali obyvatelé snad všech domů. Nechtějí mít v budoucnu nekontrolovatelný příliv problematických lidí poblíž svých domovů.

Investorovi nevěří, že by uhlídal, aby se do bytu nastěhovali neproblematičtí nájemníci. Petiční výbor si totiž zjistil podmínky dotace a ty ho zaskočily. Do bytů by se podle jeho zjištění mohli stěhovat například propuštění vězni či takzvaní nepřizpůsobiví lidé. Na to zareagovali zastupitelé včetně starosty.

Obec podnikatelův záměr nepodporuje. V pondělí 10. ledna se uskutečnila schůzka investora a zástupců petičního výboru. „Schůzka trvala hodinu a půl, byla věcná, sejdeme se opět za dva týdny,“ uvedl Michael Kralert. Přiznal, že k dohodě nedošlo a patová situace trvá dál.

Sbírka pro souseda

Petiční výbor, který si dal název Klidná Stařeč, hned den poté oslovil místní lidi, aby přispívali na čerstvě založený transparentní účet. Má pomoci přímému sousedovi parcel, kde se plánují stavět sociální byty, aby mohl platit výdaje na právní konzultace spojené se stavebním řízením. „Už ho stály 7,5 tisíce korun. Chceme mu pomoci nést tyto výdaje, protože podal námitky za celou obec, nejenom za sebe. Navíc částka určitě není konečná. Právní pomoc bude nadále pokračovat,“ uvedli členové Klidné Starče.

Obec ještě bude mít důležité slovo

Jaké kroky činí úřad městyse? Starosta Čestmír Linhart na základě petice vzal zpět na stavebním úřadě povolení obce, které dala Michaelu Kralertovi k napojení budoucích řadovek se sociálními byty na inženýrské sítě. To je výrazná překážka v cestě ke stavebnímu povolení.

Obecně lze říct, že aby byl projekt uskutečnitelný za využití zamýšlené dotace, objeví se ještě při vyřizování na různých úřadech situace, kdy bude stavebník potřebovat souhlas obce. V konstelaci, která ve Starči nastala, bude důležitým faktorem petice. V současnosti si lze těžko představit, že vedení Starče investorovi něco schválí, pokud bude přetrvávat atmosféra odporu, jež se rozpoutala. Všechno ukáže další vývoj, tedy zda Michael Kralert obyvatele přesvědčí, že je projekt potřebný a že způsob života obyvatel sociálních bytů nebude kolidovat s životem v městysu.

Změna v dotaci?

„Obavy ve Starči plynou z nepřesných informací o dotaci. V dohledné době by ministerstvo, které ji přiděluje, mělo na popud připomínek starostů zvýšit koeficient měsíčních příjmů obyvatel takto dotovaných sociálních bytů na 0,8 násobek průměrné mzdy,“ reagoval Kralert. „V roce 2023, kdy by měl být projekt realizován, to má být 24 tisíc korun pro jednočlennou rodinu. Myslím si, že by mohlo jít ve finále o bydlení pro mladé či pro neúplné rodiny, kterých je poměrně dost,“ pokračoval v argumentaci.

Ohradil se vůči vyznění petice, podle které takové cílové skupiny obyvatel ve Starči nejsou. „Zjistil jsem u statistiků a na exekutorské komoře, že je to nepřesné tvrzení. Určitě je dohledatelné, kolik lidí ve Starči užívá příspěvky na bydlení nebo je v exekuci,“ řekl.

Nabízí, že by vytvořil pracovní skupinu, složenou i ze zástupců petičního výboru a úřadu městyse, která by se pak zabývala výběrem nájemců do sociálních bytů. „Aby se zamezilo nastěhování nepřizpůsobivých,“ naznačil.

Nálada ve Starči se ovšem nemění. Je otázkou, zda setkání podnikatele a petičního výboru za dva týdny přinese změnu.