Tři svatí dnes stojí u kostela sv. Martina, na Masarykově náměstí a před nemocnicí. Poslední zmíněná se nyní bude stěhovat. Nikoliv zpět do centra města, ale na jiné místo v nemocnici.

Důvodem je stavba nového nemocničního pavilonu chirurgických oddělení. „Vstupní budova, u které socha svatého Václava stojí, se bude bourat. Aby socha nepřišla k úhoně, bude se muset přesunout," řekl mluvčí nemocnice Petr Palovčík. Nové místo pro památkově chráněnou sochu však ještě není známé. „Nové místo domlouváme s vedením města Třebíče, uvažované prostory jsou asi tři. Pokud vím, město uvažovalo například o travnatém trojúhelníku u soudu, ale definitivní místo ještě nemáme," dodal Palovčík. Kdy se začne pracovat na novém pavilonu se prý zatím neví, socha tak na svém místě ještě chvíli zůstane.

Podle starosty Pavla Janaty se socha na původní místo nevrátí. „Tam bude nový vjezd do nemocnice, nicméně se zřizovatelem nemocnice Krajem Vysočina i s ředitelkou nemocnice je dohodnuto, že sv. Václav bude po skončení stavebních prací ke vstupu do nemocnice navrácen," uvedl starosta s tím, že po dobu stavebních prací a následných úprav nástupního prostoru do areálu nemocnice bude socha přemístěna do atelieru akademického sochaře Martina Kovaříka, který na ni provede potřebné restaurátorské práce.

O navrácení všech tří soch, vytvořených sochařem Štěpánem Paganem, na Karlovo náměstí se mluví už hodně let. Pavel Janata nicméně upozorňuje, že nakonec možná bude vše jinak. „K řešení revitalizace Karlova náměstí se ve vedení města teprve dostaneme. Pokud vím, tak poslední projednávaná studie s navrácením soch nepočítá," podotkl.

Sám starosta na celou věc změnil názor. „Kdysi jsem měl pocit, že by bylo velmi dobré, kdyby se všechny tři sochy na Karlovo náměstí jednou vrátily. Podle poslední studie se s nějakým vodním prvkem na náměstí počítá, tři kašny to ale určitě nebudou. Vzhledem ke všem funkcím, které by náměstí mělo plnit a k tomu, že se nám téměř určitě nepodaří z něj dostat autobusovou dopravu, se obávám, že na tři sochy prostě nebude místo," konstatoval Janata.

S případnou změnou umístění soch musí navíc souhlasit i památkáři. „Sochy jsou sice v majetku Třebíče a jejich umístění je primárně na rozhodnutí města, ale musí s ním vyslovit souhlas i orgán památkové péče," dodal Janata.

Trojici soch z bývalých kašen tvoří zmiňovaná socha sv. Václava, socha sv. Floriána na Masarykově náměstí a socha sv. Šebestiána před kostelem sv. Martina.