Rozsáhlá rekonstrukce překročila do druhé poloviny. „Například už je vyřešená železobetonová deska, která nám trhala v některých částech zídky mostu. Byla to hlavní závada, kvůli které byla oprava opravdu nutná,“ vysvětlil starosta Náměště Vladimír Měrka.

Dělníci by se na most měli vrátit v dubnu, jakmile skončí zimní přestávka. „Přesto se na mostě stále pracuje. Konkrétně se třeba odborně restaurují kamenné krycí prvky, které jsou v ateliéru v Praze,“ informoval Měrka.

Konkrétní hodnotu teploty pracovníci fyzické ochrany neuvidí. Obdrží jen informaci, že došlo k překročení referenční teploty.
Další obrana před covidem: teplotu zaměstnancům v Dukovanech změří automaty

Barokní most v Náměšti nad Oslavou

- jde o obloukový silniční most
- je dlouhý 62 metrů a široký 8 metrů
- V nejvyšším bodě má výšku 6,2 metrů
- Zdobí jej 20 soch
- V minulosti spojoval zámek s vlastním městem a ležel na komunikační tepně Třebíč - Brno

V další fázi oprav dojde i na hlavní ozdobu mostu, dvacet soch světců a archandělů. „Připravují se restaurátorské záměry. Zjistili jsme, že některé sochy není potřeba opravovat kompletně celé, a podle nutnosti jsme si je roztřídili a začneme na nich pracovat postupně, jde hlavně o údržbu toho betonu, který tvoří sochy. Zatím to vypadá, že pouze jednu sochu budeme muset vyměnit kompletně. Kdybychom nechali vyměnit úplně všechny sochy, cena by vzrostla o dalších šest milionů,“ nastínil Vladimír Měrka.

Při financování rozsáhlé rekonstrukce se snaží radní využít i dotace. „Na letošní rok máme přislíbenou dotaci milion dvě stě tisíc korun. Budeme podávat i žádost na Kraj Vysočina, který poskytuje peníze na restaurování soch,“ uvedl vedoucí oddělení rozvoje Lubomír Tomek.

Původní originály jsou uložené na zámku v Náměšti. „Stěhovaly se na přelomu osmdesátých a devadesátých let z mostu, kdy tam probíhala oprava. Zprvu byly umístěné na prvním nádvoří v zadním slepém koutě u vchodu do bývalé kavárny,“ prozradil kastelán Marek Buš.

S distribucí krajští hasiči pomáhali již v minulosti, kdy rozváželi například respirátory nebo dezinfekce.
Přípravy v plném proudu: hasiči rozvezli antigenní testy pro školy na Vysočině

Sochy pak čekalo ještě jedno stěhování. „Přesunuly se dovnitř zámku, kdy byly umístěné do lapidária, vyzdily se tam sokly, na kterých stojí. To bylo někdy okolo roku 1992,“ vzpomínal Buš.

Oprava mostu pokračuje podle plánu. „Žádná větší překvapení jsme naštěstí nemuseli řešit. Největší oříšek zatím byl, když jsme řešili, jaké cihly použít na dostavbu zídek. Potřebovali jsme určitou kvalitu, která musí splňovat mnohé parametry. A ty skutečně dobré cihly jsou drahé. Ale nakonec se nám to podařilo vyřešit a použijeme ty, které jsou zapotřebí,“ nastínil starosta.