Nedávno se vám také podařilo získat část budov v areálu zemědělského družstva, kterou bylo nutné zdemolovat, co by v místě mohlo nyní vzniknout?

Řešíme ještě zástavní právo s finančním úřadem, ale mělo by se to brzy podařit vyřešit. Ta lokalita se rýsuje v územním plánu jako vhodná pro bytovou výstavbu. Plánujeme odprodat tři bytové domy do vlastnictví jejich nájemníků. Z tohoto důvodu Z tohoto důvodu bychom mohli nějaké byty do budoucna opět vybudovat.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJe nějaký výhled, kolik bytů, případně bytových domů by tam mohlo vzniknout?

Zatím nevíme. Je to čerstvá zpráva. Uděláme nějaké plány a studie. Půdorysně laicky by tam mohlo být okolo pětadvaceti až třiceti bytů. Sice je to v bezprostřední blízkosti zemědělského areálu, ale po pozemcích pro rodinné domky a bytech je neutichající hlad, tak si myslím, že to nebude vůbec na škodu. Je to jedna z variant, která nás možná čeká do budoucna.

Máte ještě jiné lokality, které jsou určené pro zástavbu rodinnými domy?

Máme lokalitu pro výstavbu, jmenuje se Záhumenice. Řešíme tam spoustu věcí, protože na několik parcel mají původní majitelé předkupní práva. Ceny pozemků jsou vysoké. Dříve jsme ceny zčásti dotovali, to už si nyní zřejmě nebudeme moci, protože poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku.

Parcely budeme zřejmě soutěžit za cenu, kterou určí znalecký posudek. Je tam plánovaných devatenáct pozemků a zhruba na devět parcel máme předkupní práva. Vždy jsme se snažili, budovat za desítky milionů parcely převážně pro místní, jenže nemůžeme diskriminovat ostatní, kteří se o parcely mohou ucházet taktéž. Poptávka je opravdu vysoká.

Jaké největší investice má obec za sebou? Co plánujete vybudovat letošní rok?

Největší investici v historii obce máme za sebou. Dokončili jsme teplofikaci obce s optickým vedením. Minulý týden jsme dokončili asfaltování v místní části u kostela, takže už máme komplet hotovo. Co se týče letošních investic, plánujeme pokračovat s opravou budovy s obchodem a restaurací na návsi. Celkově nás tam čeká investice ve výši zhruba pěti milionů s tím, že hotovo bude příští rok na jaře, kdy bude už i nová fasáda. Čeká nás také druhá etapa rekonstrukce technického a společenského zázemí. Jednalo by se o opravu kravína, v první etapě prošly rekonstrukcí dvě hospodářské budovy, v jedné jsou stáje a v druhé sklady, garáže a klubovny místních spolků. V nově opravené třetí budově budou další garáže a sklady pro potřeby obce.