Ne tak o letošním podzimu. Byť byly avizovány tři víkendové termíny v září, ani jeden z nich nakonec neplatí.


„Rádi bychom vodu pustili, je jí dost. Ovšem Povodí Moravy se na nás obrátilo s požadavkem, abychom to tentokrát nedělali. Důvodem jsou stromy popadané přes koryto řeky,“ informoval vedoucí provozu Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice Josef Blaha.


Jeho slova potvrdil dispečer Povodí Moravy Marek Vyskot.


„O prázdninách se nad oblastí přehnala série bouřek, zůstaly vývraty, které se snažíme průběžně odstraňovat. Zatím by ale bylo vyloženě nebezpečné zvednout hladinu řeky a pustit na ni vodáky.“


Z Hrubšic do Ivančic


Jihlavka má svou největší „překážkovou dráhu“ od Hrubšic po Ivančice.


„Tady se v červenci děly věci. Přišly obrovské bouřky, asi nejhorší byly dvě okolo 15. července. Krupobití, obrovský vítr. Lidi měli vyplavené domy, my jsme měli v jednom týdnu čtyřicet výjezdů. Odstraňovali jsme asi 100 polámaných a vyvrácených stromů, hodně to odnesly staré lípy,“ popsal nedávné události Radek Halouzka ze zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Ivančice. Podle jeho slov dosud leží přes koryto Jihlavy stromy s kmeny někdy i metr v průměru. Vodákům nezbývá, než počkat na pouštění vody na jaře.