Holému se nelíbil předpis, přesněji řečeno nařízení obecné povahy, které vstup do tohoto unikátního území omezovalo pouze na červenec a srpen. Vznikla petice i rozsáhlá vášnivá diskuze na sociálních sítích. Veřejnost se rozdělila na dva tábory: jedni neomezený vstup chtěli, druzí byli zásadně proti.

„Přestože neplatí momentálně žádný speciální místní předpis upravující chování v oboře, respektujte prosím pokyny pracovníků Lesů České republiky (LČR) a pravidla chování v lese. Podle mých informací LČR požádají o novou vyhlášku v rozsahu, v jakém ji navrhovaly na schůzce na lesní správě,“ vzkázal lidem v Náměšti a v okolí vítěz sporu Holý.

K návrhu nové vyhlášky má podle svých slov sice výhrady, protože s takovou restrikcí nesouhlasí. „Ale s ohledem na práci lesníků v oboře a s ohledem na jejich vstřícnost - protože to byl od nich vstřícný krok - do toho nebudu vstupovat a nechám vyhlášku bez připomínek,“ vyjádřil se.

Mrzí ho prý postoj Městského úřadu Náměšť nad Oslavou, města jeho dětství. „Je cosi shnilého ve státě dánském,“ glosoval po verdiktu soudu svůj spor s radnicí.

Snažil se podle svých slov soudu vyhnout, ale – jak tvrdí – ani státní lesy ani náměšťský městský úřad i přesto, že měly plán jeho případného dalšího postupu, nejednaly. „Městský úřad předvedl ukázkovou aroganci moci. Naproti tomu se LČR chovaly korektně,“ zhodnotil Vladimír Holý.

Úřad se odvolávat nebude

Na městském úřadě v Náměšti se celou problematikou zabývá odbor životního prostředí vedený Tomášem Sedláčkem.

O tom, že neplatí žádná vyhláška či místní předpis, který by lidem zamezoval vstup do obory, však rozhodně není přesvědčený. Naopak. Zůstává podle něj v platnosti opatření obecné povahy z roku 1991, vydané okresním úřadem v Třebíči. Dosud ho nikdo nezrušil.

„Platí proto, že 10 měsíců je úplný zákaz vstupu do obory a v červenci a v srpnu je vstup povolen bez omezení. Do konce června veřejnost nesmí do obory vstupovat. Navíc je pro zvěř nyní kritické období, kdy jsou kladena mláďata a je nutný klid,“ sdělil Sedláček.

Jinými slovy – soud sice minulý týden shodil ze stolu loňský text vyhlášky, který měl nahradit ten starší, z roku 1991. Ale právě starší text nikdo nenapadl ani nezrušil.

„Jediné, co bylo pro soud nedostatečné, bylo odůvodnění rozhodnutí našeho úřadu z loňského roku. Proč rozsah omezení vstupu do obory je takový a ne jiný. Na to můžeme mít rozdílný názor, každopádně my rozhodnutí soudu respektujeme, odvolávat se nebudeme. Nemá smysl se hádat, zda odůvodnění dostatečné bylo či ne,“ zdůraznil Sedláček.

Papír se ztratil a pak našel

Opatření z roku 1991 mělo neomezenou platnost. Loni nastala situace, kdy chtěl Městský úřad Náměšť nad Oslavou tento dokument obnovit, protože se jeho fyzická podoba, tedy papír s razítkem jako takový, ztratila. Starý dokument z roku 1991 se podle Sedláčka teprve nedávno podařilo najít. „Až do loňského roku byly na toto rozhodnutí odkazy na informačních tabulích u vstupu do obory. Lesy České republiky loni přišly s požadavkem opatření obnovit, aby měly v ruce papír pro situace, kdy by řešily neukázněné návštěvníky, případně sběrače paroží,“ vysvětlil Tomáš Sedláček. Kdyby LČR papír z roku 1991 loni měly, celá kauza by podle Sedláčkova názoru vůbec nevypukla.

Nyní bude na státních lesích, zda podají nový návrh opatření obecné povahy, který upraví režim vstupu do obory. „Na společné schůzce jsme kompromis hledali a našli,“ naznačil náměšťský vedoucí odboru životního prostředí. Prozradil, že návrh víceméně umožňoval vstup do obory v určitých hodinách fakticky po celý rok s větším omezením v době říje. Areál obory by podle nového předpisu pak měl být přístupný po asfaltových cestách. „V tomto týdnu se chci potkat s lesním správcem a informovat ho o našich dalších krocích, tedy že se nebudeme odvolávat,“ dodal Sedláček.

Obora se rozkládá na území o ploše 280 hektarů a žije v ní na 200 kusů daňčí a jelení zvěře. Nutné je přičíst množství chráněných rostlin a živočichů.