Slavnosti slunovratu předcházejí známé Svatojánské noci, která je evropským lidovým svátkem slaveným v předvečer 24. června. Typickým prvkem této noci jsou svatojánské ohně pálené na kopcích. Symbolicky představují slunce, které je v době letního slunovratu na vrcholu sil.