Řešení podobných konfliktů má od příštího roku usnadnit novela zákona o přestupcích. Začátkem května ji schválili poslanci.

Za znevážení úřední osoby novela stanovuje pokutu do deseti tisíc korun. Současně má být snazší i řešení sankce. Policisté by za přestupek vydávali jen příkazový blok. „Zvýšení pokut u některých přestupků je jistě žádoucí. Vždy je nutné se zabývat konkrétními případy. Někteří pachatelé si zřejmě svoje jednání rozmyslí, mnohé ale ani výše pokuty od páchání přestupkové činnosti neodradí. Může však přispět k tomu, že protiprávní jednání nebude opakované," komentuje novelu mluvčí třebíčských strážníků Lucie Šerková.

Úřední osoby, mezi které patří i strážníci a policisté, se při výkonu povolání setkávají s nejrůznějšími konflikty. Rozhořčení lidé, ať už oprávněně, či nikoli, si na nich často vylévají zlost.

„Strážníci se s vulgárním, arogantním a mnohdy nepříjemným chováním pachatelů přestupkové činnosti potkávají velmi často. Bohužel jsou nuceni takové konání přestupců strpět. Intenzita takového jednání však jen velmi zřídka dosahuje znaku přestupku nebo trestného činu," říká Lucie Šerková.

Ani zaměstnanci úřadů se zatím konflikty nijak zvlášť nezabývali. Správní řád jim nyní umožňuje uložit pořádkovou pokutu jen ve správním řízení. Výše sankce sice může být až do padesáti tisíc korun, kvůli zdlouhavému procesu ovšem k sankci úředníci třebíčské radnice ještě nikdy nepřistoupili. Nevyužívají ani možné sankce za urážku na cti, kterou právní řád stanovuje jako přestupek případně ve větším rozsahu jako trestný čin.

Jsou hrubí a křičí

Nadávky přitom v obou budovách třebíčské radnice znějí poměrně často. „Téměř všichni zaměstnanci se již setkali s klienty, kteří jsou na ně nepříjemní až hrubí a křičí a používají vulgární výrazy. Všichni zaměstnanci jsou poučeni a snaží se lidem zákonné postupy trpělivě vysvětlit. V ojedinělých případech, kdy se napadání stupňuje, zatím vždy stačilo upozornit na možnou pokutu až do pěti tisíc korun za urážku na cti," popisuje mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Nejčastěji se s urážkami setkávají úředníci na sociálním odboru. „Odvíjí se to přímo od problematiky odboru, řeší se zde situace mnohdy velmi zoufalé a osobní, a není proto výjimkou, že terčem urážek a vulgarit se stanou zaměstnanci," vysvětluje mluvčí.

Další odbory, správní, finanční, majetkový, životní prostředí či doprava, čelí urážkám či nepřiměřenému jednání podle momentální situace. Například na odboru dopravy se s nespokojenými lidmi setkávají v zimě kvůli odklízení sněhu, na jaře kvůli blokovému čištění, v létě při opravách a souvisejících uzavírkách úseků silnic. Stejně tak na odboru životního prostředí se s urážkami a hlasitější kritikou setkávají zaměstnanci v létě při sečení trávy. „Obecně většina vedoucích odborů, kteří jsou na úřadě více let, uvádí zvyšování četnosti i agrese stěžovatelů," potvrzuje mluvčí.

Novela přestupkového zákona zavádí nový přestupek: znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci. Pokud změny projdou také u senátorů, kteří se jimi teprve budou zabývat, začnou platit od července příštího roku. „Vznik nového přestupku proti veřejnému pořádku vítáme, uvidíme, jaká bude jeho možnost využití v praxi," dodává Lucie Šerková z Městské policie v Třebíči.