Počítal jste s jiným výsledkem?

Samozřejmě, že jsem předpokládal, že překročíme pětiprocentní hranici. Voliči ale rozhodli jak rozhodli a já to respektuji. I když bych si za Vysočinu přál lepší výsledky.

Na Vysočině zaznamenala komunistická strana obrovský propad.

S tím jsme opravdu nepočítali. Měli jsme snahu se do poslanecké sněmovny dostat. Do výsledku se promítl postoj voličů k levici.

Zaznamenal jste nějaký negativní postoj veřejnosti k vaší straně už před volbami?

Myslím si, že jsem pro úspěch udělal maximum. Snažil jsem se voliče oslovit. Ale, jak už jsem říkal, ti rozhodli jak rozhodli. Já se jako krajský zastupitel budu i nadále věnovat komunální politice. A to jak v Kraji Vysočina, tak i ve své obci.

Máte nějaké plány, jak do budoucna pozměnit politiku vaší strany a její volební program?

To bude muset asi vyhodnotit výkonný výbor základních a krajských organizací. Bude muset najít, kde máme rezervy. S tím pak můžeme jít do dalších voleb. Nikde také není napsáno, že by se nemohly uskutečnit předčasné volby. Slepence, které se nyní ucházejí o vládu v České republice, nemají podle mého názoru budoucnost.

Vy o koalici s nějakou stranou neuvažujete?

O tom je předčasné hovořit. Na levici moc výběr není. Levice nespolupracuje tak, jak bych si já představoval levicovou politiku v České republice.