Hodnoceny byly dvě kategorie: celkové množství sebraného papíru a množství papíru přepočteného na jednoho žáka. Na první příčce v celkovém množství papíru se umístila Základní škola v Jemnici, hned po ní ZŠ T. G. Masaryka v Moravských Budějovicích a za zmínku stojí také čtvrté místo Nadačního fondu ZŠ Havlíčkova, opět z Moravských Budějovic.

Ve druhé kategorii se jako nejúspěšnější z Třebíčska umístila Základní škola Blatnice, která získala třetí místo.

Neuvěřitelných osm z deseti míst opanovaly školy z Vysočiny. „Nejvíce papíru - 70 300 kilogramů - sesbírali žáci Základní školy v Jemnici a v Základní škole a mateřské škole v Cejli vybrali na jednoho žáka neuvěřitelných 441,82 kilogramu,“ hodnotí výsledky soutěže krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Martin Hyský.