Zastupitelé města schválili zásady podpory škol zřizovaných městem. Počítá se s měsíčním příspěvkem 6750 korun na školu, jež splní všechna potřebná kritéria.

Materiál prosadil zastupitel a ředitel ZŠ Na Kopcích Pavel Pacal.

„Možností získat prostředky z grantů je mnoho. Ředitelé škol ale nemají prostředky na vypracování žádostí. Měli bychom jim vyjít vstříc,“ vysvětlil.