„Smyslem každoroční třebíčské akce je ukázat dětem nutnost třídění odpadu a možnosti zpracování jednotlivých složek jako druhotných surovin," poznamenal mluvčí města Ivan Přibík. Školy a školky sesbíraly celkem 180 990 kg druhotných surovin. Nejpilnější byly děti ze ZŠ Horka-Domky v Třebíči (45 140 kg) a z třebíčské MŠ Čtyřlístek (7280 kg).

Diplomy rozdali školám třebíčští místostarostové Marie Černá a Milan Zeibert v doprovodu Pavla Gregora, ředitele firmy Esko-T, a Aloise Krčála, vedoucího odboru komunálních služeb Městského úřadu Třebíč.