Dolna měla všelijakou historii. Kdysi tam býval rybník, pak ale místo u lesa za obcí zarostlo kopřivami a keři. Vše se změnilo před 11 lety, kdy se místní nadšenci rozhodli vrátit místu příhodnější vzhled. Sehnali dotaci a začali budovat kaskádu tůní. „Bývalé zastupitelstvo mělo nápad, s Janem Farkačem z České zemědělské univerzity jsme dali dohromady projekt. Z něj vzešlo to, co tu teď je," ukazuje bývalý zastupitel Rapotic Petr Smekal. O lokalitu za podpory obce pečuje dodnes.

„Každý rok přibylo něco. Vysadili jsme přes dva tisíce keřů a stromy do bio pásu. Zbudovaly se informační tabule. Vše udržujeme, jednou až dvakrát za rok prosečeme cesty," popisuje.

Tvorba a údržba lokality se stala pro místní samozřejmostí. „Je tu pár nadšenců, se kterými sem chodíme, starosta sem pošle obecního zaměstnance. Nechce to až tak moc, jen trochu času je třeba tomu věnovat," říká Petr Smekal.

Dolna se stala jakousi přírodní laboratoří pro žáky z rapotické základní školy. Už desátým rokem chodí s učiteli a přírodovědci pozorovat, jak se krajina mění, kteří živočichové a rostliny přibyli. Takzvaného Dne pro přírodu se účastní i ornitolog Jaroslav Škopek. Školákům ukazuje, kteří ptáci za humny vesnice žijí. Přímo v praxi. Ptáky odchytává do sítí a po okroužkování je zase vypouští zpět do přírody. „Typickým ptákem pro lokalitu Dolna je strnad obecný a také ťuhýk obecný," upozornil děti při posledním letošním Dni pro přírodu. „Každá vycházka sem, každý Den pro přírodu je pro děti motivací. Snažíme se je k přírodě vést," vysvětlil místní Petr Smekal.

Dolnu si může prohlédnout i turista. Najde ji na půli cesty mezi obcí a věznicí. Vše potřebné se dozví z infomačních tabulí. Ta základní stojí u silnice, tři další podél lokality.

Dolna je mimo jiné ukázkovým příkladem, jak účelně zadržet vodu v krajině. V lokalitě je šest malých kaskádových tůněk, zásobovaných z jediného prameniště. Během krátké doby po vybudování se všechny rybníčky naplnily. Nově vzniklé biotopy osídlila řada plazů a rostlin a příroda tak de facto potvrdila, že rybníček či tůňka sehrávají klíčovou roli v krajině.

Dolna jsou bývalé obecní lomy a také velká zásobárna vody. Vodní plochu v minulosti místní lidé hojně využívali ke koupání, ve druhé polovině padesátých let minulého století se ale začaly lomy zavážet výpalky z rapotické palírny. Postupně se staly skládkou všemožného odpadu. Změnu přinesl až projekt významného krajinného prvku Dolna pře 11 lety. Průzkumy v letech 2006 - 2013 zatím prokázaly přítomnost 181 druhů cévnatých rostlin, 77 druhů lišejníků, 98 druhů vybraných skupin bezobratlých živočichů, 6 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů, 38 druhů ptáků a 16 druhů savců. V září 2006 bylo území vyhlášeno významným krajinným prvkem. Zdroj: obec Rapotice