„My jsme letos začali poněkud netradičně. A to školením týmové práce v pedagogickém sboru,“ říká ředitelka základní školy v Myslibořicích Libuše Davidová. „Máme skvělý kolektiv, ale vždy je potřeba se dozvědět něco nového.“ Stejně jako na jiných školách i v Myslibořicích čeká učitele pedagogická porada a doladění školních programů.

Někteří učitelé se nového způsobu vyučování bojí, někteří ho přijímají s nadšením. Základní myšlenkou rámcových programů nejsou tradiční školní osnovy, kterých se kantoři museli držet, ale soubor dovedností, které mají žáci zvládnout. „Je to o metodách a o kantorovi jak výuku připraví,“myslí si Libuše Davidová. Podle jejich slov je však dobré, že učitelé si musí probírané téma prostudovat komplexněji. „Když se žáci budou učit o baroku, učitelé budou muset dávat do souvislostí baroko v literatuře, v historii a také třeba v hudbě,“ doplňuje Davidová.

Na základě požadavku ministerstva školství zřídil Výzkumný ústav pedagogický v Praze Konzultační centrum, které poskytuje základním školám odbornou a poradenskou pomoc při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů.

Jak se nové školní vzdělávací programy osvědčí v praxi, ukáže teprve čas.