Soutěž je omezena na jeden tým z každé střední školy v Třebíči, Moravském Krumlově, Ivančicích, Zastávce u Brna a Rosicích. Z celkového počtu osmi přihlášených škol je pět z Třebíče.

Studenti mají za úkol sestavit tří až sedmidenní program pro skupinku turistů, navrhnout formu a způsob propagace tohoto programu a vypracovat analýzu silných a slabých stránek regionu.

Vítězný tým získá pro školu multimediální učebnu v hodnotě 250 tisíc korun vybavenou dataprojektorem, počítačem, interaktivní tabulí a DVD přehrávačem.

„V současné době pracujeme na propagačních textech, které budeme ještě překládat do angličtiny a němčiny. Zároveň připravujeme webové stránky,“ vysvětlil Luboš Műller, který si společně s dalšími čtyřmi studenty z katolického gymnázia vybral ze zadání skupinku zahraničních turistů.

Finále soutěže proběhne v Informačním centru Jaderné elektrárny 21. září. Oficiální „předání“ multimediální učebny pak na veletrhu vzdělání Didakta v Třebíči.