Na druhém stupni tak vznikla nová PC učebna a učebna s dataprojektorem. „Po menších problémech jsme dokončili celkovou úpravu třídy tak, že ji mohou využívat žáci všech tříd druhého stupně,“ zmínil ředitel Bohuslav Mikysek.


Zkrátka nepřišli ani nejmladší žáci z 1. třídy. Mají novou interaktivní tabuli, díky sponzorskému daru od Lesů ČR. „Za poskytnuté finanční prostředky jsme zakoupili dataprojektor a další komponenty. Z rozpočtu obce Budkov pak vše potřebné k realizaci: PC, interaktivní tabuli, připojení na internet a další,“ vyjmenoval ředitel.


Byla nutná výměna klasické tabule, jejíž dodávka na objednávku z Německa trvala dva a půl měsíce. Poslední úpravy skončily první týden v listopadu.
V rámci modernizace mají nyní všechny učebny školy možnost připojení na internet.


„Díky obci a sponzorům se nám sen o modernizaci školy s náklady více jak 100 tisíc korun podařilo splnit,“ raduje se ředitel Mikysek.