Systém senzorů velmi přesně snímá teplotu vzduchu i půdy, vlhkost a tlak vzduchu, rychlost a směr větru, množství srážek, ozonu i přímého slunečního záření. Znavená mechanická stanice, která škole sloužila dosud, může odpočívat.


Technologicky vyspělá stanice má pro třebíčskou školu dvojí význam. „Prezentuje vývoj technologie. Poskytuje souvislou řadu naměřených hodnot, které posíláme do NASA odborníkům zkoumajícím planetu a využíváme je v rámci vlastních projektů,“ říká učitelka Věra Keselicová. Oproti poruchové mechanické stanici má nespornou výhodu. „Systém je propojen optickými kabely, které nepodléhají atmosférickým výbojům,“ vysvětluje ředitel školy Karel Dolák. „Velmi podstatné je, že se data dají přenést do souborů, s nimiž můžeme dále pracovat. To levné stanice neumí. Vytvoříme a uchováme nepřetržitou frontu třebíčských dat,“ dodává.


Naměřené údaje se zaznamenávají třemi způsoby: v tabulkách, grafech a databázi. Uživatelům internetu jsou k dispozici na webu školy, prezentují se i na panelu v Národním domě na Karlově náměstí. Plány na jejich využití však sahají mnohem dál.


„Chceme navázat spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a stát se jedním z měřicích bodů pro zpravodajství o počasí. Poskytovat data horníkům, lesníkům, zemědělcům a dalším organizacím, kterým mohou být prospěšná,“ představuje je Věra Keselicová. Vidinou je i spolupráce se stanicemi v Dukovanech a Kněžicích a se středními školami.


Zrealizovat přání profesionální stanice za bezmála půl milionu korun pomohl meteorolog Michal Žák, bývalý student Karla Doláka.
S velkou podporou, především finanční, se škola setkala na třebíčské radnici, ministerstvu školství a u vodňanské obchodní společnosti Meteoservis, dodavatele meteostanice.