Za koordinace ministerstev práce a obchodu a životního prostředí uzavřely tyto dvě firmy ve čtvrtek 25. února kupní smlouvu. Následný den pak DIAMO předložil smlouvu Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu v Třebíči.

Dalším korkem pak bude zpracování a předložení žádosti na financování sanace z Operačního programu Životního prostředí. Podnik má do 31. července 2009 zajistit zpracování analýzy rizik, studii proveditelnosti a projekt sanace. Žádost na Ministerstvo životního prostředí by pak měla dorazit do 30. září.

Třetím bodem na cestě k uskutečnění projektu má být zajištění financování a realizace okamžitých opatření v roce 2009, která mají zamezit další přímé kontaminaci vytékajícími vodami z drenážního systému a vytvoření podmínek pro vlastní sanaci. Na konci března dojde k zahájení čištění kontaminovaných vod na modulové kontejnerové stanici pro čištění těchto vod, která bude umístěna v areálu skládky.

„Kraj Vysočina ve spolupráci se státním podnikem DIAMO bude nyní i nadále informovat veřejnost o aktuálním dění a postupu přípravy a realizace sanačních prací. Důležité informace budeme za pomoci obce zveřejňovat na místní veřejné vývěsní desce,“ informoval radní kraje Vysočina pro oblast zemědělství, lesního a vodního hospodářství Josef Matějek.