Většinu peněz, asi tři čtvrtiny, si skauti dokázali obstarat sami. Ať už z vlastních zdrojů, sbírek a příspěvků, či formou bezúročné půjčky. O zbytek skauti ze střediska Srdíčko Třebíč požádali místní radnici. Ta jim vyšla vstříc. Konečné slovo budou mít ještě zastupitelé města.

„My jsme dnes doporučili zastupitelstvu tuto dotaci schválit. Jedná se o částku tři miliony korun. Jsme přesvědčeni, že činnost Junáka je velmi důležitá. Dá se říct téměř nezastupitelná. Pokud je organizace schopna si sehnat téměř 80 procent prostředků, mělo by město k tomu přistoupit kladně,“ vyjádřil se starosta Pavel Pacal.

Nová skautská klubovna by měla být dokončena do podzimu 2020.