Poněkud nezvykle nyní vypadá konírna třebíčského zámku. Historické prostory, kde se běžně konají umělecké výstavy, totiž nyní silně připomínají skautský tábor. Přímo v konírně stojí stany s podsadami, vedle nich týpí, nechybí dokonce ani ohniště či polní kuchyně.

Jaroslav Foglar na besedě v třebíčském domě pionýrů ve Švabinského ulici.
Jaroslav Foglar v Třebíči v roce 1986. Sál plný diváků se nelíbil soudruhům

Vysvětlení této proměny je prosté – Muzeum Vysočiny Třebíč, které na zámku sídlí, pořádá velkou výstavu S lilií i bez lilie, která se věnuje sto rokům třebíčského skautingu. „Všechny akce k tomuto výročí probíhaly už loni. V té době přišel nápad, že bychom se jako muzeum také rádi zapojili. Z původní drobné myšlenky fotografické výstavy se ale nakonec stala tato velká výstava. Je to vlastně taková tečka za všemi těmi oslavami,“ vysvětlil ředitel muzea Michal Zábrš, jenž ve středu 24. dubna výstavu zahájil stylově ve skautské košili střihu a barvy ukazující na skautské hnutí počátku devadesátých let.

Nebyla to náhoda, Zábrš totiž v té době do skautu také chodil, takže košili měl na sobě zcela právem. Stejně jako množství návštěvníků vernisáže výstavy. Mnoho z nich přišlo v kroji, ať už pískové barvy reprezentující pozemní junáky, tak v tmavě modrých košilích vodních skautů. Nechyběly všechny generace od současných skautů, přes „devadesátkové“, kdy se Skaut-Junák obnovil, po ty, kteří zažili utajené skautské hnutí maskované coby turistické pionýrské oddíly v sedmdesátých a osmdesátých létech. Dorazili i pamětníci, kteří skautovali v krátké uvolněné éře na konci šedesátých let.

Výstava ale sahá mnohem hlouběji, věnuje se i skautskému hnutí v Třebíči za první republiky. Sympatické také je, že pozemním skautům i vodákům věnuje stejně velký prostor.

Výstava S lilií a bez lilie – Doprovodné akce:

  • neděle 5. 5. od 13 hodin – lakros – herní odpoledne pro veřejnost na Podzámecké nivě
  • úterý 14. 5. od 16 hodin – dětská vernisáž
  • středa 22. 5. od 17 hodin – beseda a promítání fotografií s Milanem Zeibertem – Ježkem
  • čtvrtek 30. 5. od 17 hodin – listování kronikami, skauti všeho věku pomohou oživit zapomenuté příběhy

Ani konírna však není natolik velká, aby dokázala pojmout obrovské množství materiálů, které se kurátorům výstavy během výstav sešlo. Není divu, třebíčští skauti mají jednu z nejsilnějších základen na Vysočině, a proto jen kronik bylo zapůjčeno asi čtyřicet. Proto organizátoři připravili i doprovodné akce, které se různým zajímavostem budou věnovat podrobněji.

Samotná výstava je takřka povinností každého, kdo se kolem skautingu byť jen mihl. Navštívit ji lze až do druhého června každý den kromě pondělí.