Přestože zasedání starosta svolal mimořádně dříve, proti původně plánovanému zářijovému termínu, dorazilo na něj 23 zastupitelů. I když byli usnášeníschopní, neschválili jediný bod z navržených dvou programů.


Proč zastupitele svolal dříve, starosta Uher objasnil při zahájení zasedání s tím, že jde o to, aby mohly být včas přijaty a předány dotace od ministerstva kultury pro římskokatolickou církev. Dalším jím navrženým bodem jednání měl být příspěvek Pravoslavné církevní obci Třebíč, která letos 18. září oslaví 70 let vysvěcení chrámu sv. Václava a Ludmily.


Změnu v Uhrově programu navrhl zastupitel Daneš Burket. Požadoval zahrnout do programu i obvyklý bod Informace o činnosti rady města a před samotný závěr vložit bod Různé. Právě od zařazení těchto bodů si mnozí slibovali, že v nich otevřou a projednají provozování třebíčského televizního informačního kanálu a další záležitosti z rady.


O tom, proč starosta do svého programu tradiční bod Informace o činnosti rady města nezařadil, polemizoval Daneš Burket: „Otázkou je, zda šlo o opomenutí nebo o úmysl. Vzhledem k několika velice nešťastným rozhodnutím rady z poslední doby – ukvapené vyhlášení veřejné zakázky na provozování TV informačního kanálu, podivné zrušení výběrového řízení na prodej Krankenhausu, schválení navýšení rozpočtů u některých investičních akcí atd. – bych se přikláněl spíše ke druhé variantě.“


Burketův návrh na rozšíření programu byl díky radniční koalici a komunistům v hlasování zamítnut. Starosta Uher proto nechal hlasovat o svém původním návrhu programu. Při hlasování jej pro změnu odmítala radniční opozice a rovněž neprošel.


Překvapil zastupitele – odešel


„Jistě to ocení především ti, kteří se na zastupitelstvo města obrátili s možná nadstandardním požadavkem. Ale v tomto okamžiku musím konstatovat, že vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města neschválilo program svého zasedání, tak toto zasedání končím,“ zatnul tipec diskuzi Uher, vypnul mikrofony a odešel.

„Starosta Uher schůzi ukončil, aniž se pokusil najít řešení. Ignoroval kolegu Baráka, řádně a včas přihlášeného o slovo, nereagoval na dobře slyšitelnou radu kolegyně Kafoňkové. Složil si věci do tašky, ve dveřích řekl Na shledanou a nechal v místnosti zastupitele i pracovníky radnice. Nebyli jsme sami, koho starostovo jednání překvapilo,“ sdělili ve svém prohlášení zastupitelé ze strany Břehy a SZ, co se krátkého zastupitelstva zúčastnili.


Dění na zastupitelstvu třebíčský starosta okomentoval ve své tiskové zprávě: „Považuji za naprosto skandální, jakou míru nezodpovědnosti na tomto jednání projevili někteří opoziční zastupitelé, když neschválili program svého zasedání a tím znemožnili včasné poskytnutí dotace římskokatolické církvi.“
Na adresu bývalého starosty Heřmana uvedl: „Je pro mě velmi překvapivé, když jsem, i ze vzdálenosti svého místa předsedajícího, slyšel některé představitele hnutí Heřman zpátky na radnici, jehož je lídrem, že tedy mohou jít domů, když nebyl odhlasován návrh doplnění programu o diskusní body.“ Podle Uhra šlo o veřejnou a mediální exhibici před volbami.


Radniční opozice touží po diskuzi


Zastupitelé ze strany Heřman zpátky na radnici! označují průběh čtvrtečního zasedání za bezprecedentní a vydali k němu zvláštní prohlášení. V něm starostovi vyčítají, že prázdninový termín byl „v rozporu se schváleným harmonogramem, a to přesto, že nebylo ohroženo přidělení státních dotací na opravy církevních objektů z důvodu prodlení“. Na programu jim chyběl bod o činnosti rady města a diskuze.


„Starosta Uher nepřipustil ani technické poznámky, kterými chtěli opoziční zastupitelé navrhnout kompromisní návrh pořadu jednání. Poté, co nebyl schválen protinávrh programu jednání, navržený opozicí, ani původní návrh programu, ukončil 30. schůzi zastupitelstva bez toho, aby připustil dohodovací řízení. Svolal 31. schůzi zastupitelstva s totožným programem jednání, ve lhůtě a formou, která je zřejmě v rozporu s jednacím řádem,“ namítají Heřmanovci.


Podle jejich lídra Pavla Heřmana jde o předem domluvenou provokaci radniční koalice a komunistů, s cílem diskreditovat opoziční zastupitele před komunálními volbami a odvést pozornost od problémů města.


Také Daneš Burket si klade otázku: „Co je tedy skandálnější? Pokud někdo hlasuje proti programu, který není úplný, nebo pokud někdo společně s komunisty hlasuje proti programu, který nenavrhoval nic víc, než jen projednat předložené materiály o činnosti rady města?“


Nařčení Heřmanovců Uher odmítá. „Zastupitelstvo města může jednat pouze o věcech, co byly zařazeny na program zasedání. Pokud nebylo zařazeno nic, nebylo o čem jednat, a tak jsem zasedání řádně ukončil, a to v souladu s jednacím řádem,“ bránil se. Zastupitelům vyčítá neschopnost schválit body, kvůli kterým je svolal. Nový termín zasedání zastupitelstva vyhlásil na pátek 27. srpna.


Přesto přijdou zas


V reakci zastupitelů za Břehy zaznělo: „Protože nám záleží na tom, aby občané města i pravoslavná církev dostali slíbené peníze, zodpovědně se zúčastníme dalšího mimořádného zastupitelstva, jakmile ho starosta svolá. Nevzdáme se přitom ale práva na informace a veřejnou diskusi.“