Činnost se tentokrát soustředila mimo jiné na skalní výchoz mezi Židovskou čtvrtí a parčíkem zvaným Hasskova zahrada. Na lávce, která spojuje obě lokality, si chodci mohou všimnout nově vsazených kotev. Na kameni je ještě patrný zbytek světlého prachu po vrtání otvorů.


Metrová štěrbina


Od podzimu loňského roku také dodnes probíhá měření podezřelé štěrbiny pod návrším Hrádek. Puklina se nachází přímo pod Masarykovou vyhlídkou. Je široká několik centimetrů a dlouhá přes jeden metr. Radnice zjišťuje, zda štěrbina nevykazuje horizontální, vertikální nebo diagonální pohyb. V měsíčních intervalech zaznamenává odbor komunálních služeb speciálním posuvným měřidlem zjištěné hodnoty.


Pokud monitoring prokáže pohyb, nechá městský úřad zpracovat projekt sanačního opatření a následně se skála bez odkladu zpevní. Podle informací z odboru komunálních služeb je nutno zdůraznit, že měření je preventivním opatřením. Bezprostřední nebezpečí v místě prý nehrozí.


Skalní masívy sanuje město od roku 1993. Dosud takto byly zabezpečeny svahy například v ulicích Chmelova, Obránců míru, Cyrilova a Zdislavina. Na tyto akce už bylo vynaloženo z rozpočtu několik milionů korun. Radnice v posledních letech využila také státní dotace. Na každou lokalitu si město nechá zpracovat geotechnický posudek. Práce pak provádí odborná firma. Nejprve se na svahu vykácejí náletové dřeviny, které narušují jeho soudržnost. Pak se odtěží uvolněné balvany a skalní bločky. Nestabilní skalní výchozy rozruší firma někdy za použití trhacích prací malého rozsahu.


Následně se provede samotné zpevnění. Větší skalní bloky se upevní pomocí kotev o délce tří až pěti metrů. V některých případech se potáhnou speciální plastovou sítí s kovovou výztuží. Na svazích pokrytých sítí pak odbor komunálních služeb kosí pravidelně náletové dřeviny, aby se příliš nerozrůstaly. Pomocí výztužné sítě je zabezpečena například stráň v ulici Kateřiny z Valdštejna.

IVAN PŘIBÍK