Odsud si před osmdesáti lety nechal posílat sazenice Karel Čapek, tady vznikla slova skalnička a trvalka. Kopretina plnokvětá, odrůda Česká píseň zde vyšlechtěná se stala oficiálním symbolem českých perenářů, tedy pěstitelů trvalek. Rodinnou tradici založil před sto lety Antonín Vejtasa a jeho potomci ji, byť s obtížemi, po roce 1989 obnovili.


„Pradědeček měl zahradnictví od roku 1901, specializoval se na trvalky. Pak přišla válka, sloužil v Karpatech a všiml si horských rostlin, které mu učarovaly,“ vypráví jeho pravnuk Vladislav Vejtasa, jenž pokračuje v tom, co jeho předek kdysi odstartoval.


Přičinlivý zahradník začal kytky v bednách posílat domů vlakem manželce. Když válka skončila, pustil se do jejich pěstování ve velkém. A původní název alpinky změnil na skalničky, protože přece rostou nejen v Alpách. Jeho zahradnictví se rozrostlo na rozlohu pěti hektarů.


Za první republiky bylo pěstování skalniček výsadou spíše zámožnějších lidí. Vejtasovi jimi i trvalkami zásobili nejednu známou osobnost. Zákazníky byli kromě zmíněného Karla Čapka též zakladatel pražského průhonického parku Sylva Tarouca, hraběnka Sidonie Nádherná z Vrchotových Janovic, Jiří Mahen nebo hrabě Alfréd Wražda z nedaleké Police.


Za vlády komunistů dříve prosperující firma postupně upadala, až pole převzal zelinář, který vzácné trvalkové záhony zaoral. Nyní starý rodinný podnik díky potomkům opět vzkvétá.