Oprava byla avizována už na loňský rok, ale neuskutečnila se. Loni měla trvat šest týdnu, letos budou práce trvat týdnů dvanáct. „V roce 2018 byla plánována oprava v menším rozsahu, proto v letošním roce došlo k prodloužení předpokládané doby provádění opravy,“ vysvětlil Zdeněk Pánek z pobočky Krajské správa a údržba silnic v Třebíči.

A vyjmenoval rozsah prací: „Vozovka bude opravena vyrovnáním nerovností a bude provedena nová obrusná vrstva v celé šířce vozovky. V průtahu obce Jiratice bude provedeno odtěžení vrstvy 24 cm vozovky. Současně bude provedena oprava pěti propustí. Výměna propusti vyloučí veškerou dopravu po opravované komunikaci a oprava vozovky bude provedena až po opravě propustí v daném úseku.“

Obyvatelé Jiratic, které leží uprostřed opravované trasy, se domů dostanou buď z jednoho, nebo opačného směru. Silnice se bude opravovat po etapách.