„Plně uzavřen bude výjezd od školy na obchvat v obou směrech, pro autobusy s žáky bude vyhrazeno obratiště. Pokud jde o druhý výjezd od hřbitova, tam bude lidem z obce umožněn pouze přímý směr jízdy na protější polní cestu. Vjezd do obce zde bude možný pouze od Velkého Meziříčí, ve směru jízdy doprava, od Třebíče bude odbočení vlevo naopak zakázáno," popisuje plány starostka Jana Nožičková.

Někteří obyvatelé obce však z plánů nadšeni nejsou, jako například Otta Chromý: „Je to neštěstí! Třeba ve vsi u kostela je to nebezpečné už teď, navíc se tam uzavřením výjezdu od školy zvýší provoz autobusů. A lidé těmi uzavřenými výjezdy a dál přes obchvat budou stejně chodit nebo jezdit na kole a zkracovat si tím cestu k rybníku nebo na pole. Navíc se na obchvat přesunou i traktory, které tyto výjezdy zatím využívají."

Nožičková však takové obavy nesdílí: „Myslím si, že na hustotu dopravy v obci nebudou mít tyto změny zásadní vliv. Navíc pro lidi, kteří budou přecházet obchvat blízko hřbitova, máme připraveno jedno bezpečnostní řešení. Pokud získáme finanční prostředky, věřím, že se to podaří zrealizovat," řekla Nožičková.

Zachovány zůstanou jižní a severní výjezd v obou směrech. „Ty budou upraveny tak, aby dobře splňovaly svojí funkci a byly přehledné, a tím i bezpečné. K tomu budou sloužit i odbočovací pruhy a vše, co k tomu patří," podotkla Nožičková.

Úpravy však nečekají jen výjezdy z obce na obchvat, ale i silniční obchvat samotný. „Jde o jeden projekt, společně s výjezdy dojde i k rozšíření vozovky obecního obchvatu. A to podle předpisů Evropské unie," osvětluje Nožičková a jedním dechem dodává: „Z širšího pohledu je obchvat naší obce součástí přímého spojení Třebíče s Velkým Meziříčím a také s dálnicí D1. Navíc při možném rozšíření JE Dukovany by náš obchvat nehrál zanedbatelnou roli."

(Ne)bezpečná rychlost

Rizikové úseky rudíkovského obchvatu lze v současné době projíždět maximálně sedmdesátikilometrovou rychlostí. Zda to tak zůstane, se lidé obávají. „Sedmdesátku jsme si tady prosadili, nevidím důvod, proč by tady nemohla zůstat. Je to tak i na jiných, podobných obchvatech," říká další z obyvatel Josef Jaša a v podobném duchu pokračuje i Chromý: „Rychlost na obchvatu se zvýší, lidé budou při jeho přejíždění ohroženější!"

Obavy však v tomto případě nejsou podle starostky Nožičkové na místě: „Snížená nejvyšší povolená rychlost na obchvatu u výjezdu od hřbitova bude zachována. Navíc fotbalové hřiště a školu budou chránit protihlukové stěny."

Termín zahájení rozsáhlých prací nelze předjímat, Nožičková nicméně věří v rychlý postup úřadů. „Z pozemkového hlediska je již vše dořešeno, i když určité komplikace se vyskytly, vše se rychle vyjasnilo. V těchto dnech začíná na Krajském úřadě v Jihlavě proces tvorby dokumentace ke stavebnímu povolení. Byla bych ráda, kdyby práce započaly už příští rok," uzavírá Nožičková.

KAMIL ČERNÝ