Seniorský taxík bude jezdit každý pracovní den od sedmi hodin ráno do patnácti hodin odpoledne. Za jednu cestu zaplatí cestující dvacet korun, průvodci držitele průkazu ZTP/P mají cestu zadarmo. Jízdu je nutné objednat den předem na telefonu 601 556 402. Před první jízdou bude nutné udělit řidiči písemný souhlas s nakládáním s osobními údaji.

S nápadem na Senior-Taxi přišla předsedkyně sociální a bytové komise rady města Ivana Marková. Rada města a posléze i zastupitelstvo záměr schválilo. „V rozpočtu na rok 2017 bylo pamatováno na potřebné peníze s tím spojené. Pracovníci městského úřadu vše připravili, a tak jsme u cíle a zavádíme službu, která u nás chyběla,“ řekl starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka.

Nová dopravní možnost se osvědčila už i v jiných městech, kde je nyní hojně žádaná. „Náměšť je městečkem, které leží na třech návrších a pěší dosažitelnost cílů, hlavně pro naše sousedy s omezenou možností pohybu, je často nad jejich síly, popřípadě vyžadují poměrně hodně času a fyzického úsilí. Je to malý dluh, který letos našim seniorům splatíme. Máme uzavřenu smlouvu se soukromým autodopravcem, který bude tuto službu za spolupráce s městským úřadem zajišťovat. Smluvní dopravce vychází finančně lépe,“ upřesnil Měrka.

Ročně město vyjde seniorský taxík na patnáct tisíc korun. Smlouva o taxíku je uzavřena od 1. 9. 2017 do 31.12.2018.
Ivana Říhová