„Přednášející jsou vždy odborníci na danou oblast, proto už naši senioři vědí, jak se chovat v případě návštěvy podomních prodejců, ví, jak se bránit napadení, kam se obrátit v případě dluhové pasti, umí se orientovat v elektronickém a internetovém prostředí. Věříme, že všechny získané dovednosti upotřebí v praxi. Snažíme se pachatelům jejich protiprávní jednání co nejvíce znepříjemnit. Informovaný senior je naší vizitkou,“ říká Lucie Šerková z Městské policie v Třebíči, která Seniorakademii organizuje už pátým rokem.Lekce Seniorakademie v Třebíči.

Semináře se konají v třebíčském SeniorPointu, který vytvořil pohodlné, bezbariérové, příjemné prostředí a zajistil propagaci akcí. Do projektu se zapojilo již více než 300 seniorů. „Poděkování patří nejen seniorům za jejich aktivní přístup, ale i všem lektorům a přednášejícím,“ vzkazuje Lucie Šerková.