Senátní delegace v čele s Vítězslavem Jonášem navštíví mimo jiné vícepalivový tepelný zdroj třebíčské firmy TTS. Senátoři budou taktéž jednat v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU).

Proběhne i setkání s významnými dodavateli v oblasti jaderné energetiky a s vedením společnosti ČEZ.

Důležitým bodem bude setkání s obcemi havarijního pásma EDU na zámku v Dukovanech. Řeč bude hlavně o spolupráci obcí s elektrárnou a projednání senátní iniciativy na finanční kompenzace obcím v okolí energetických zařízení.