„Průběžným měřením a vyhodnocením teploty komunikace, teploty a vlhkosti vzduchu, je signalizace spuštěna již v momentě, kdy hrozí nebezpečí, že by se na této komunikaci mohla námraza vytvořit, aniž by přímo na vozovce již vznikal klouzavý povrch. Smyslem takto nastaveného zařízení je včas upozornit řidiče, že může hrozit nebezpečí vyplývající ze zhoršené sjízdnosti," popsal mluvčí elektrárny Petr Spilka.

Zařízení je zatím ve zkušebním provozu, během kterého bude nastaven režim jednotlivých snímacích čidel s ohledem na změnu teploty, vlhkosti, směru a rychlosti větru. „Celý systém je chráněn proti zcizení a jakýmkoliv neoprávněným zásahům elektronickým alarmem. Upozornění na nestandardní manipulaci se zařízením je okamžitě hlášeno na operátorská pracoviště JE Dukovany, provozovatele zařízení a Policii ČR," podotkl mluvčí.

Zařízení instalovala třebíčská pobočka Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina společně s brněnskou firmou Medipo Brno. „Podobná zařízení už fungují v Třebíči na rampách, nedaleko nemocnice a také na ulici Rafaelova," zmínil vedoucí výroby třebíčských silničářů Miroslav Černý.

Naměřené hodnoty využívají krom samotných řidičů i cestáři. „Potřebná data dostává náš dispečer zimní údržby. Na základě toho je schopen lépe vyhodnotit aktuální situaci a zvolit nejlepší postup pro zmírnění následků zimy. Určuje podle toho i množství posypové soli," vysvětlil Černý. Výstražnou dopravní značkou, trojúhelníkem se sněhovou vločkou, bude signalizace u Slavětic opatřena v nejbližších dnech.