Svou sedlářskou dílnu provozuje Luděk Žákovský v Moravských Budějovicích, kde nejprve produkoval kožařské zboží a následně začal na zakázky renovovat a vyrábět jezdecká sedla. Velkým vzorem mu při tom byl sedlář Karel Křížek z Třebíče, od kterého načerpal mnoho zkušeností a znalostí. Luděk Žákovský patří k vyhledávaným dodavatelům pro klienty v Rakousku, Kanadě, USA, ale o jeho výrobky je zájem také v Japonsku, Polsku nebo Španělsku.

Sám se snaží o popularizaci tradiční rukodělné výroby a prezentuje také svůj obor. Luděk Žákovský je výjimečný svojí precizností, citem pro kožený materiál a pokorou, se kterou ke svým výrobkům přistupuje. Jeho životním koníčkem je country, figuruje jako umělecký vedoucí skupiny Tuláci.

Maximálně tři

Kromě Ladislava Žákovského byli titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina oceněni také sklář František Kouřil z Železných Horek a sklář František Novák z Dobronína.

Seznam všech mistrů vede od roku 2015 Muzeum Vysočiny Třebíč. „O udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina rozhoduje zastupitelstvo kraje. V jednom kalendářním roce mohou být uděleny maximálně tři tituly. Titul se uděluje na dobu neurčitou. Udělení titulu se osvědčuje listinou a je spojeno s předáním věcného daru,“ řekla Lenka Novotná z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu krajského úřadu.

Slavnostní předání ocenění proběhne v Muzeu Vysočiny v Třebíči 17. dubna 2019.

Koncert na střeše k výročí posledního vystoupení Beatles v Třebíči.
Jako legendární Beatles. Třebíčští muzikanti hráli na střeše