Energetici se ve spolupráci s profesory a studenty vysokých škol snažili najít nejlepší náměty pro modernizaci "předzávodní" zóny elektrárny. A vyřešit dopravní situaci s nedostatkem parkovacích míst. Návrhy jsou doplněny o 3D modely, které v závěru vyhodnotí komise.

Retro vzhled z dob socialismu přetrvává

Práce vychází ze snahy energetiků o oživení a funkční modernizaci prostoru před střeženým vstupem do samotného areálu. V uplynulých letech investovali energetici do modernizace dukovanské elektrárny více než 18 miliard korun. Ovšem vizuální první dojem budov a prostor před elektrárnou se moc nezměnil. Špičkovou technologii proto začnou nyní doplňovat i úpravami vnějších prostor.

Zadání se ujali studenti FS VUT Brno pod vedením profesora Aloise Nového, který říká: „Přál bych energetikům, aby byli odvážní a nedrželi se při zdi. Když se podíváte na špičkové světové podniky, ty na svou tvář a první dojem kladou velký důraz. Nemusí se ale jednat o nákladné projekty. Tady v Dukovanech se mísí spousta funkcí, jak v objektech, tak na plochách. To vše se dá uspořádat tak, aby to fungovalo a působilo přitažlivě. Zároveň jsme uvažovali tak, aby se při budování jednotlivých částí zachoval provoz těch ostatních. Na tom budou nyní pracovat naši diplomanti.“

Prostor před vstupem do elektrárny má administrativní prostory pro zaměstnance, autobusové nádraží a parkoviště nebo infocentrum pro návštěvníky. Významně však slouží také obyvatelům regionu, kteří tam jezdí hlavně k lékařům, na lékařskou pohotovost, do lékárny, optiky, na rehabilitaci, ale i na poštu nebo do prodejny květin.

Vedle Infocentra má už v příštím roce začít výstavba nové budovy s výcvikovým centrem. „Oproti první fázi, kdy se jednalo především o designové náměty, jsou tyto návrhy naprosto reálné a realizovatelné. Jsou proto pro nás cenným námětem při právě probíhající přípravě modernizace této části elektrárny tak, aby vyhovovala potřebám dlouhodobého provozu do roku 2045,“ vysvětlil důvody spolupráce Miloš Štěpanovský, ředitel elektrárny.

V průběhu prázdnin i v měsíci září budou návrhy dostupné široké veřejnosti, která je může ohodnotit a dát jim svůj hlas. Najdou zde 18 návrhů a modelů autobusového nádraží a 7 modelů parkovacích garáží. Mezi předchozími ideovými návrhy veřejnost jednoznačně zaujal námět Stezky v páře spočívající v umístění naučné stezky na vnějším plášti jedné ze 125 metrů vysokých dukovanských chladicích věží.