„Ve sboru jsem už 19 let a sjezdila jsem s ním pěknou část Evropy. Poslední dobou jsme často jezdili do Vídně. Říkám jezdili, protože jsme už dojezdili. Nedávno jsme měli poslední koncert v Moravských Budějovicích na setkání pěveckých sborů s názvem Zpívání pro radost. Před naším vystoupením nám sbormistr Jaroslav Paik oznámil, že končí a těleso dál nepovede. Odůvodnil to svou velkou časovou vytížeností,“ s lítostí uvedla jedna ze sboristek Soňa Syrová.


Sbor, čítající 25 lidí, je nyní bez vedení. Není nikdo, kdo by jej stmelil. Tělesu navíc chybí i muži s tenory a basy. „Vrátili jsme noty a skončili. Nezkoušíme, nenacvičujeme nové písničky. Soukromě se občas potkáváme a diskutujeme, co bude dál. Bez dirigenta nemůžeme zpívat. Chtěli jsme zazpívat na Vánočním koncertu, ale není nikdo, kdo by ho s námi připravil,“ lituje Syrová.


Sbor byl založen v roce 1983. Původně nesl název Smíšený pěvecký sbor třebíčských učitelů, kteří tvořili podstatnou část členů. Postupem času se počet pedagogů snižoval a nyní sbor vystupuje pod názvem Chorus trebicensis.


Za 25 let se v čele sboru vystřídalo několik sbormistrů. Na svém kontě má stovky koncertů a účast na pěveckých festivalech doma i v zahraničí.
Za zmínku určitě stojí dlouholetá spolupráce s Vídeňským vokálním souborem, která se stala základem pro vznik dodnes pravidelně pořádaného festivalu Duchovní hudba bez hranic. Sbor měl žánrově pestrý repertoár, který obsahoval skladby starých mistrů, operní sbory, úpravy lidových písní, duchovní hudbu, spirituály i díla současných autorů.

MARTIN SKLENÁŘ