„Počet dobrovolníků, kteří se do tříkrálové sbírky zapojili, je přibližně stejný jako v loňském roce, tj. kolem tisícovky,“ řekla koordinátorka sbírky Martina Veselá z třebíčské charity. Organizátorům se tak podařilo dát dohromady na 350 tříčlenných skupinek, které budou domácnosti s pokladničkami obcházet až do 14. ledna.

„V loňském roce získala oblastní charita při tříkrálové sbírce více jak 1750 tisíc korun,“ předeslala Marie Paločková z třebíčské charity.

Pomoc mířila i do Japonska

„Příspěvky byly využity třeba jako humanitární pomoc lidem, kteří na vlastní kůži pocítily následky zemětřesení v Japonsku nebo hladomoru v Somálsku. V Třebíči jsme z vybraných prostředků podpořili pečovatelskou službu v rodinách, či zrealizovali projekt K-centra Noe, středisko pracovní rehabilitace Druhá šance,“ vyjmenovala Paločková.

Peníze z letošní sbírky by mohly pomoci Středisku ranné péče nebo materiálně či finančně lidem v sociální či zdravotní nouzi.

„Letos bychom rádi podpořili charitativní pečovatelské služby v Třebíči i činnost Dobrovolnického centra,“ dodala pracovnice charity.

I když jde o celorepublikově známou akci, najdou se každoročně podvodníci, kteří chtějí na tříkrálové sbírce parazitovat.

Průkaz charity

„Naši dobrovolníci mají u sebe speciální legitimace, kterými se na požádání prokáží. Samozřejmě mají s sebou i občanský průkaz. Ve tříčlenné skupině je vždy jedna z osob starší 15-ti let. Praví koledníci se poznají i podle toho, že mají zapečetěnou pokladničku s logem charity,“ uzavřela Paločková.

Letošní sbírka se koná již po dvanácté a jako v minulosti tříkrálová koleda uzavírá oslavy Vánoc.