Krajský odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad vydal rozhodnutí, kterým státnímu podniku DIAMO povolil nakládání s podzemními vodami.


To znamená, že je možné znečištěné vody čerpat, čistit je a poté zpět na skládce vypouštět. „Vlastní realizace je možná až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,“ informovala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová. Čištění podzemních vod tedy nezačne hned.


Příprava osazení mobilního čistícího zařízení, na které speciální povolení není potřeba, ale začít může. Společnost DIAMO začala včera na skládku navážet příslušnou technologii.


Sanace celé skládky bude odhadem stát 350 milionů a potrvá asi dva roky.