„Šamajim v naší řeči znamená nebe. Před 80 lety občané židovského původu stáli zde, vzhlíželi k nebi a modlili se, aby jim Bůh pomohl. Dnes se nebe dívá shora na nás a děkuje za to, jak vzpomínáme židovskou komunitu zde v Třebíči,“ pronesl Daniel Meron při zahájení festivalu v Zadní synagoze a ocenil, jak město o židovskou památku pečuje. „Tohle je jedna z nejlépe zrestaurovaných synagog, které jsem kdy viděl,“ řekl.

Festivalové světlo tradičně zapálil předseda Židovské obce Brno Pavel Fried. „Památky jsou krásné, ale bez akcí jako je Šamajim by byly mrtvé,“ poznamenal.

Festival je věnován zachránci židovských dětí v Buchenwaldu Antonínu Kalinovi. Život a osudy třebíčského rodáka a držitele ocenění Spravedlivý mezi národy líčí nová kniha autorky Anety Chytkové, která byla rovněž při zahájení festivalu slavnostně uvedena.

Na úvod festivalu promluvila i eurokomisařka Věra Jourová. „Nedopusťme, abychom museli znovu potřebovat hrdiny, jako byl Antonín Kalina. Věřím tomu, že jsme schopni to utáhnout obyčejnou lidskou slušností,“ vyjádřila se.

Festival židovské kultury Šamajim potrvá v Třebíči do soboty a nabídne řadu populárně naučných přenášek, například o rituálních předmětech a symbolech judaismu či židovském hřbitově v Třebíči. Součástí festivalu jsou i divadelní představení a koncerty klezmerové hudby.