Na rozdíl od jiných rodinných vil, kterých bylo v Moravských Budějovicích v meziválečném období postaveno několik, a to i od renomovaných architektů, si dvoupatrová stavba zachovala do dnešních dnů nezměněný vzhled. Krásné je zejména rozlišení fasády, oken i balkonů v národních barvách, tedy v bílé, červené a v modré. I díky tomu byl dům zařazen do knihy Slavné vily Kraje Vysočina.

Zatímco horní patra slouží k bydlení, v přízemí domu se nachází již osmdesát let fungující ordinace. Dnes je vše zařízeno nejmodernějšími přístroji, stejně tomu ovšem bylo před osmdesáti lety. A právě k tomuto významnému jubileu se podařilo Josefu Salačovi – i díky prozíravosti jeho předchůdců, kteří namísto, aby staré přístroje vyřadili, ukryli je do archivu – seznámit s nimi veřejnost na unikátní expozici.

Přístroje a pomůcky vystavené ve vitrínách, na lavicích, stěnách i na zemi používal již dědeček MUDr. Josef Salač (1899 – 1954). Ten přišel do Budějovic z Lesonic, kde v letech 1926 – 1938 působil jako obvodní lékař. I on se snažil používat nejnovější přístroje, a tak zde mohli zájemci i po několika desetiletích obdivovat původní solux, tlakoměry, teploměry, laboratorní přístroje, aparáty na rehabilitaci, pomůcky na vyšetřování, nůžky, páčidla, nosítka na přenos raněných, gynekologické nástroje, unikátní přístroj na elektroterapii, jakož i ionizér, známý z proslulé scény z filmu Postřižiny. Zajímavostí byly i exponáty dodané do Evropy v rámci americké pomoci UNRRA včetně léků, které se používaly v druhé světové válce nebo krátce po ní.

Významnou část svého profesního života strávil v ordinaci také MUDr. Miroslav Salač (1928 – 2016), který se nesmazatelně zapsal do historie celé vily. Byl to totiž právě on, kdo se nejvíce zasloužil o zachování původního vybavení interiérů včetně ordinace, které mohly být postupně citlivě zmodernizovány.

MUDr. Josef Salač ml. tak jako třetí z generace Salačů navázal na odkaz svých předků a stejně jako jeho dědeček a otec provozuje ve stejných prostorách svou praxi. I stylově zařízená čekárna poskytla návštěvníkům nejedno překvapení. Vystaven byl mobiliář z dědečkova působení – lavice, věšák, lustr, rádio, telefon, obrazy. To vše si mohli o víkendu prohlédnout návštěvníci, kteří žasli, jaké přístroje a pomůcky se před osmdesáti lety používaly v lékařské praxi.
Pavel Kryštof Novák