„Máme z jedné strany výhled na atomku, z druhé strany obrovské stožáry vysokého napětí. Jediné panoráma, které dosud nekazí žádný industriální prvek, by měl znehodnotit les vrtulí. To už je příliš, s tím se jen tak nesmíříme a uděláme, co bude v našich silách, abychom takovému záměru zabránili. Bude-li to ještě vůbec možné,“ ohradili se Dukovanští ústy svého starosty Miloše Kudery vůči ČEZu.


Dukovany jsou sice v očích jiných vesnic téměř pozlacené z peněz ČEZu, ročně jim do rozpočtu plynou miliony - z daně z nemovitosti a díky partnerské smlouvě. Letos je to dohromady bezmála 20 milionů. Obec za to ale platí svou daň. Za humny má mezisklad vyhořelého jaderného paliva, čtyři atomové reaktory v plném provozu a osm chladicích věží vysokých 125 metrů.


Pokoukání zadarmo


„My už jsme si na jaderku zvykli. Lidi od nás tam pracují, je to významná součást našeho života. A samozřejmě fandíme dalšímu rozšíření o jeden výrobní blok, protože takový záměr dává smysl. Ty větrníky si ale mohl ČEZ odpustit,“ doplnil Kudera.


Pro lidi z Dukovan má větrný park u Rešic o to hořčí příchuť, že v obecním referendu před dvěma lety odmítli větrníky vlastní, a to v lokalitě Lipňany, kde by na ně neviděli, a ještě by byla obecní pokladna bohatší o kompenzace. Rešická monstra budou mít na očích a zadarmo. Obec Rešice uspořádala před dvěma lety též referendum, lidé byli pro výstavbu.


Až po skončení hlasování se ve vsi zvedla opožděná vlna odporu. Zastupitelé ale dali projektu zelenou. „Já se po telefonu k tomuto vyjadřovat nebudu, kdoví, s kým mluvím. S novináři jsem se v minulosti vytrestal, žádná velká vyjádření do tisku tedy dávat nechci. Hlasovalo se tehdy, lidi řekli ANO. Pak se ozvaly hlasy proti, to už bylo rozhodnuto, víc k tomu těžko co říct. Na podzim bude ještě veřejné projednávání, které je součástí posuzování vlivu na životní prostředí EIA,“ sdělil Deníku starosta Rešic Bohuslav Šumpela.


ČEZ má záměr do dvou let u Rešic vztyčit čtyři až pět větrných elektráren, každá má mít instalovaný výkon 2 megawatty. Stožáry mají být vysoké 100 metrů, celková výška při horní úvrati vrtule má být až 150 metrů. Pořízení a zprovoznění jedné větrné elektrárny o výkonu 2 megawatty dnes stojí okolo 90 milionů korun. Proces EIA se již chýlí ke konci, po veřejném projednání na podzim bude mít hlavní slovo Krajský úřad Jihomoravského kraje, Rešice už leží na Znojemsku.


„Těžko můžeme komentovat dopis, který jsme zatím neobrželi. Nejsme jediný subjekt, který tam chce stavět, další větrné elektrárny plánuje i majitel dosud jediné zprovozněné na kopci Strašák u nedalekých Tulešic. Ten projekt je značně rozjetý, samozřejmě do toho ČEZ už vložil finanční prostředky, obec Rešice souhlasí, vyčkejme tedy, jak dopadne EIA a jak se k tomu postaví Jihomoravský kraj,“ konstatoval mluvčí ČEZ Obnovitelné zdroje Martin Schreier.


Jakou finanční kompenzaci mají Rešice od ČEZu přislíbenou, nechtěl Schreier zatím upřesnit.


Česká republika se vůči Evropské unii zavázala mít do roku 2020 třináctiprocentní podíl veškeré vyrobené energie z obnovitelných zdrojů.


Brusel žádá fakta


Jak bude mix jednotlivých zdrojů vypadat, to má evropské komisi do 30. června letošního roku představit v takzvaném národním akčním plánu Ministerstvo průmyslu a obchodu. Z materiálu vyplyne, jaký podíl budou mít jednotlivé segmenty, to znamená biomasa, bioplyn, biopaliva, solární, větrná a vodní energie a třeba i zpracování komunálního odpadu. Zároveň každý stát bude muset uvést, jaké kroky podnikne pro rychlejší administrativu a jakou povede informační kampaň.


Kraj Vysočina nyní podporuje zejména výstavbu bioplynových stanic, ve kterých vidí dobrý stabilní příjem pro zemědělce. Zelenou tu mají rovněž projekty na energetické zhodnocení biomasy. A v plánu je i spalovna odpadu. Vysočina má na větrné mapě České republiky významné místo. S větrníky se ale pravicové ani levicové vedení dosud neztotožnilo. Důvod byl vždy jednoznačně formulovaný: Vysočině jako malebnému kraji zelených kopců by obrovské větrné elektrárny významně narušily krajinný ráz.

Spalovny komunálního odpadu? Ano

Mezi zastánce spaloven komunálního odpadu patří trojice vysokoškolských profesorů Pavel Noskievič, Jaroslav Hyžík a Jaroslav Kaminský.

O spalování ve svém článku v časopise Energetika napsali:
„Současný potenciál komunálního odpadu u nás představuje 46 MWr elektřiny a 400 MWr tepla. Jeho využití však nebude snadné. Česká veřejnost dosud hodnotí spalovny odpadu převážně negativně. Občanský odpor vůči spalovnám komunálního odpadu přitom nemá racionální podstatu. Jejich zastánci plným právem argumentují mimořádně vysokou čistotou spalin ve srovnání s ostatními „klasickými“ energetickými zdroji.“
Podle nich jsou emise z moderní spalovny podlimitní.
Zelená energie

Průměrné ceny vykoupené elektřiny jednotlivých obnovitelných zdrojů energie za 1 kWh:

vodní elektrárny: do 3,80 Kč
spalování biomasy: do 4,49 Kč
spalování bioplynu: do 4,12 Kč
větrné elektrárny: do 3,40 Kč
geotermální energie: 4,50 Kč
sluneční elektrárny: do 14,08 Kč

Zdroj:
Energetický regulační úřad