Poprvé se obrátil pan Vyhnalík se zmíněným problémem na náměšťský stavební úřad v roce 2002.


Podle pana Vyhnalíka na sousedovu stavbu tehdy nebylo stavební povolení. Navíc statika stavby plotu je narušena kvůli neodborně postavené zdi, která se vysunuje směrem do jejich pozemku. Problém podle Vyhnalíka byl i v odlíšném zaměření hranice pozemků. „Když jsme viděli, že v Náměšti nic nevyřídíme, i když jsme několikrát žádali, aby tu stavbu zastavili, tak to neřešili. Proto jsme se obrátili na tehdejší Okresní úřad v Třebíči,“ popsal začátky papírové tahanice pan Vyhnalík.


K vleklé záležitosti se vyjádřil tajemník MěÚ v Náměšti nad Oslavou Pavel Janata: „Stavba opěrné zdi byla skutečně stavebníkem zahájena bez stavebního povolení. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby. V jeho průběhu stavebník požádal o dodatečné stavební povolení. Stavební úřad tedy přerušil řízení o odstranění stavby a vedl řízení o dodatečném povolení, což je postup v souladu se stavebním zákonem. V tomto řízení pan Vyhnalík uplatnil námitku, že stavba se částečně nachází na jeho pozemku. Stavební úřad řízení přerušil a odkázal pana Vyhnalíka na soud, který je kompetentní spor o průběh hranice rozhodnout.“


Soudit se prý nechce


Pan Vyhnalík ale soudní tahanici se sousedem dodnes odmítá. „Říkali mi, abych se obrátil na soud, že by to bylo rychlejší, ale chápejte, můj důchod není tak vysoký,“ posteskl si. Mezi tím obeslal prosbu o pomoc leckde - na doručenkách je adresa veřejného ochránce práv, poslance i prezidentské kanceláře.


„Pan Vyhnalík se na soud ve stanovené lhůtě neobrátil. Stavební úřad tedy v řízení pokračoval a stavbu dodatečně povolil. Dnes existují pravomocná stavební povolení na opěrnou zeď i na dřevěné oplocení. Na obě stavby existují i pravomocná kolaudační rozhodnutí,“ tvrdil tajemník Janata.

Tajemník z náměšťské radnice objasnil: „Ke stavebním povolením byly předloženy všechny potřebné doklady.“


Podle něj není pan Vyhnalík ochoten vzít tato fakta na vědomí a opakovaně hovoří o černé stavbě a posílá stížnosti na různé instituce.


Ani ze statického posudku nevyplývá, že by stavba představovala bezprostřední ohrožení života či zdraví osob a že by byl nutný okamžitý zásah stavebního úřadu.


„Je to hrozné, ta zeď se vybočuje pořád víc a víc a přitom od roku 2005 se tu na to nebyl nikdo podívat,“ okomentoval situaci Josef Vyhnalík.


Podle tiskové mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina Jitky Svatošové bylo sousedem pana Vyhnalíka doloženo oficiální zaměření, že je stavba na jeho pozemku. Panu Vyhnalíkovi kraj doporučil obrátit se na soud.