„Komplikace řešíme v Moravských Budějovicích. To je největší stavba a tam s tím zápasíme. Nejvíce nás zdržují opravy komunikací. Ve městech jsme ale měli problémy od začátku. Nejdříve v Náměšti, pak i v Třebíči na Karlově náměstí. Už by to ale mělo být v pořádku," uvedl tajemník Svazku obcí vodovod a kanalizací Karel Nedvědický.

I přes zdržení však věří, že opravy budou v tomto měsíci dokončeny. „Pokud nedáme na fond v letošním roce všechny faktury, tak bychom museli další opravy financovat za své finanční prostředky. Z toho vyplývá, že musíme všechno stihnout do konce listopadu," neztrácí naději tajemník svazku.

V Jemnici jsou na tom lépe

S termínem oprav se perou i v Jemnici, kde je ale situace o něco příznivější.

„Termín byl šibeniční, takže pracujeme velmi intenzivně a stále věříme, že všechno stihneme podle předpokladů. Myslím, že oproti jiným městům jsme na tom lépe," řekl jemnický místostarosta Petr Novotný.

Firmy provádějící stavby mají ve smlouvách sankce plynoucí z případného nedodržení termínů oprav. „Ze smlouvy vyplývají pro zhotovitele sankce. Ti už na ně byli upozorněni dopisem, ve kterém jsme jim připomněli, že je potřeba vše stihnout, jinak po nich budeme sankce vyžadovat," dodal místostarosta.

Svazek obcí má opravy rozděleny do dvou projektů. První projekt zahrnuje šest velkých staveb ve městech. Ve druhém projektu jsou čtyři obce, které s rekonstrukcí zpoždění nemají, a do 30. listopadu opravy stihnou dokon-čit.

Problémy byly od začátku

Špatným signálem bylo podle Nedvědického už to, že ještě v březnu svazek nevěděl, zda dostane dotace. „Na malých obcích bylo jasné už v prosinci, že dotace mít budeme. Ale kvůli projektu, který zahrnoval města, probíhala složitá jednání s fondem zda projekt podpoří. Bylo to složité od začátku a bude až do konce," vysvětlil jednu z možných příčin zpoždění Nedvědický.

Štěměchy jsou jednou ze čtyř menších obcí, ve které se opravy během roku uskutečnily. Žádné zdržení zde řešit nemusí. „Do konce listopa- du musíme ještě dodělat nějaké boční uličky a menší práce. S termínem žádný problém nemáme," řekl starosta Ště-měch Václav Křivan.

Dotace pokryjí přibližně 90 procent nákladů spojených s rekonstrukcí kanalizací. Svazek ale bude mít uhrazeny pouze ty náklady, které budou provedeny do 30. listopadu.

Současné projekty jsou financované ze Státního fondu životního prostředí v rámci výzvy 61, která je rozdělena na dvě části, a z toho důvodu budou opravy v Moravských Budějovicích probíhat i příští rok.

Města na Třebíčsku budou mít po skončení oprav kanalizaci do budoucna vyřešenou. Stále ale bude většina malých obcí do dvou set obyvatel, které budou opravy teprve čekat.

DAVID ŠIBOR