Navýšení dotací v oblasti vodního hospodářství schválili krajští radní. „Chceme, aby žadatelé, převážně města a obce, získaly více peněz na projekční přípravu. Naší strategií je, aby peníze od kraje sloužily na spolufinancování,“ přiblížil náměstek hejtmana Lukáš Vlček, který má mimo jiné vodní hospodářství na starosti.

Jednoduše řečeno, obce nebudou čerpat jen jednu dotaci. „Kraj jim přidá prostředky až do výše pětaosmdesáti procent uznatelných nákladů. Když od ministerstva dostanou například sedmdesát procent, tak nebudou platit celých zbylých třicet procent, ale jen třeba patnáct. Vybudovat například nový rybník tak bude mnohem dostupnější,“ vysvětlil Vlček.

Podpora Kraje Vysočina

Stavby ve vodním hospodářství:
původně: 42 milionů korun
nově: 66 milionů korun

Projektová příprava ve vodním hospodářství:
původně: 9 milionů korun
nově: 12 milionů korun

Nově bude v krajském programu na zadržování vody v krajině o sedmadvacet milionů více. „Projekční činnost jsme navýšili o tři milionů korun a samotné stavby ve vodním hospodářství pak o čtyřiadvacet milionů,“ vyčíslil Vlček.

Více peněz v této oblasti starostové vítají. „Je to velice dobrý krok, který má smysl. Rádi ho využijeme nejen teď, ale i v dalších letech, pokud bude pokračovat,“ pochválil Hájek. „Momentálně plánujeme zhruba pět dalších nových rybníků,“ dodal.

Přispěje to podle něj k ještě větší podpoře zadržování vody v krajině. „Jsem přesvědčený, že pokud kraj pomůže financovat projekty na budování vodních ploch, vznikne na Vysočině mnohem více rybníků než v současné době,“ přemítal Hájek.

Ostatně se stejným záměrem do toho radní šli. „Jsou to finančně náročné stavby, ale velice potřebné. Doufáme, že náš program tyto investice zatraktivní a aktivita měst a obcí v této oblasti co nejvíce naroste,“ vyslovil Vlček své přání.

Řešení dopadů dlouhodobého sucha je jednou z priorit Kraje Vysočina. „Díky navýšení prostředků v obou programech budeme moci podpořit více staveb v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem, ale i jejich projektovou přípravu,“ podotkl náměstek Vlček.

Teď už jen zbývá, aby navýšení dotací schválili krajští zastupitelé. „Pokud se to podaří, bude to nejvyšší finanční částka poskytnutá krajem do vodního hospodářství za poslední roky,“ vyzdvihla mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová.

To potvrdil i radní Vlček. „V programu na podporu projektové přípravy se jedná vůbec o historicky nejvyšší množství peněz za dobu existence kraje,“ doplnil na závěr Lukáš Vlček.