Když v zimě mrzne, slouží rybník Kuchyňka na třebíčském Podklášteří bruslařům, v létě pak plavcům. Ti jej ale využívají i v zimě, otužilců je v Třebíči dost. Mezi ně patří i Božena Kedroňová, která podle jejích slov není sama, komu vadí nízký stav vody v této nádrži. „Pokud by zamrzlo, mohly by na Kuchyňce bruslit rodiny s dětmi. A v dubnu míváme v Kuchyňce ukončení otužilecké sezony, což bez vody nejde,“ posteskla si Kedroňová.

Projekt revitalizace rybníku Kuchyňka na okraji Třebíče uspěl v participativním rozpočtu.
Obyvatelé Třebíče zvolili Kuchyňku: nová plovoucí mola ocení plavci i bruslaři

Kuchyňka je propojená s nedalekým Týnským rybníkem. Z něj teče voda buď zakrytým náhonem do Kuchyňky, nebo do ostatních rybníků v Týnském údolí. „Stačilo by neotvírat stavidlo Týnského rybníka úplně. V určité výši by voda z Týnského rybníka natekla do Kuchyňky,“ zamyslela se Kedroňová, podle které je malé množství vody v rybníku o to podivnější, že všude jinde nedávné tání zvedlo hladiny řek až na třetí povodňový stupeň a rybníky naplnilo po okraj.

Situace ale není tak jednoduchá.

Kuchyňka patří městu. Její stav kromě jiných úřadů sleduje i odbor životního prostředí, kde Kedroňová svůj podnět řešila. Na základě tohoto jednání se obrátila i na Deník, který kontaktoval vedoucího odboru Pavla Vosátku. „Kuchyňka je neprůtočná vodní nádrž, která je napájená vodou především ze srážek,“ vysvětlil Vosátka.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Jedná se tedy o takzvaný nebeský rybník, lidově řečený nebesák, který spoléhá zejména na déšť. „Historicky natékaly do vodní nádrže i spodní vody z přilehlých pozemků, které ale postupně přerušila přibývající zástavba. Dalším zdrojem přítoku je zmíněné přívodní potrubí z Týnského rybníka. Ten je ovšem závislý na průtocích v Týnském potoku a naplněnosti Týnského rybníka,“ doplnil Vosátka.

Nad Týnským rybníkem je ještě rybník Zámiš. Jak Týnský rybník, tak i Zámiš nájemce na podzim roku 2023 vypustil, aby provedl výlov ryb. Nyní se podle vedoucího Vosátky oba rybník opět postupně napouštějí. Aby ale bylo možné pustit vodu z Týnského rybníka i do Kuchyňky, je nutné doplnit oba rybníky na přísně stanovené kvóty. „Do Kuchyňky tedy natékají přívodním potrubím až tyto přebytečné povrchové vody, které se nezadrží v Týnském rybníku,“ uvedl dále Vosátka s vysvětlením, že tento odtok do přívodního potrubí nesmí nijak ovlivnit stav vody v Týnském potoce, jenž napájí další rybníky v Týnském údolí.

Nové pontony na rybníku Kuchyňka v Třebíči.
V Třebíči přibyla nová odpočinková místa na vodě. Lidé je najdou na Kuchyňce

Shodou okolností v okamžiku, kdy vznikal tento text (čtvrtek čtvrtého ledna dopoledne, pozn. autora), zaslala Božena Kedroňová Deníku popis dalšího vývoje událostí. „Voda z Týnského rybníka už teče do Kuchyňky! Stavidlo na Týnském rybníce je v takové výši, že hladina vody dosáhla úrovně náhonu do Kuchyňky. Voda jen prosakovala, ale dnes ráno se mi podařilo vyčistit vstup do náhonu od větví a listí, toaletních papírů a dalšího nepořádku a voda teče,“ neskrývala svou radost Kedroňová. „Týnský rybník se vyprázdnil do rybníka u Billy (Hladového rybníka, tedy dalšího rybníka v pořadí v Týnském údolí – pozn. autora) po úplném otevření stavidla v době, kdy opravdu teklo moc vody z rychle roztátého sněhu a bylo riziko povodní. Teď je do stavidla vloženo pár prken a hladina vody dosáhla úrovně náhonu do Kuchyňky,“ popsala Kedroňová.

Ta ve svém radostném sdělení připomněla i slavnou minulost Kuchyňky. „Hrabě Valdštejn to měl dobře vymyšlené. Vodou z Kuchyňky napájel kašny i stáje a dbal na dostatek vody v Kuchyňce. Ať je to jak chce, dnes mám radost a moc děkuji Deníku za součinnost,“ sdělila třebíčská otužilkyně na závěr svého dopisu.