Pravdou je, že Akreditační komise vytýkala ZMVŠ už ve své listopadové zprávě z roku 2009 negativa, vyplývající z rozhovorů se studenty. „Rozvrh je sestavován na poslední chvíli a změny se řeší dosud (3 týdny po začátku semsetru)," tvrdila zpráva zmíněné komise.

Rektor ZMVŠ Třebíč Marek Matějek ve čtvrtek odpoledne k letošním rozvrhům sdělil: „Rozvrhy jsou ode dneška zveřejněny. Dnes odpoledne byly zaslány studentům v našem informačním systému."

Akademický školní rok začne na ZMVŠ už v pondělí 17. září a tak ani tentokrát se škole nepodařilo studentům plánování usnadnit podáním informací s větším předstihem.

K tomu rektor Marek Matějek poznamenal: „Začátek letošního akademického roku je trošku nestandardní. Už proto, že jsme do poloviny prázdnin neznali rozhodnutí ministerstva školství o tom, zda můžeme otevřít první ročníky v akreditovaných oborech. Tím jsme získali určité zpoždění. Navíc jsme chtěli zkvalitnit výuku prostřednictvím nových pedagogických pracovníků."

Podle něj ale i řada jiných vysokých škol, přestože neřešila podobné potíže s akreditacemi jako ZMVŠ, připravuje rozvrhy většinou teprve těsně před zahájením akademického roku.

Matějek uvedl i další důvody, které ke zpoždění zveřejnění rozvrhů vedly. „Paralelně jsme pracovali na inovaci oborů a také akreditaci nového oboru pro další školní rok 2013/14, kde bylo třeba zajistit nové personální obsazení," zdůraznil. Změny už podle rektora v řadách pedagogů zčásti proběhly.

„Posílili jsme personální zabezpečení v oblasti habilitovaných pracovníků. Nově jsme přijali jednoho profesora na management, který bude současně garantem inovovaného oboru management a marketing. A pro tento obor jsme získali i další čtyři odborníky s hodností docenta, kteří by měli společnými silami obor pomoci stabilizovat a rozvíjet," nastínil Matějek.