Oficiální název projektu je: Třebíč – Open Europe. Z těchto peněz oddělení rozvoje městského úřadu vydá nové brožury a multimediální CD. Připraví se také turistické webové stránky v několika světových jazycích. Součástí akce bude účast Třebíče na veletrzích v Bratislavě, Vídni a Utrechtu a dalších patnácti výstavách v českých informačních centrech v zahraničí. Kampaň doplní na jaře příštího roku ještě mezinárodní workshop se zapojením partnerských měst a třech sídel s památkami UNESCO – přizván bude slovenský Bardejov, polský Krakov a španělská Cuenca. Celkové náklady projektu představují 1,9 milionu korun, z toho podíl ze strukturálních fondů činí 1,4 milionu a podíl města 0,5 milionu korun. Postupné uskutečnění všech částí propagační kampaně se předpokládá od konce letošního roku do poloviny příštího.