Projevuje se trend doby: manželé sepisují vzájemné dohody

Když už k rozvodu dochází, jako nejčastější příčinu páry uvádějí rozdílnost povah, názorů a zájmů. Oproti minulosti daleko méně často zmiňují nevěru, neuvážený sňatek a alkoholismus.

Lidé se rozvádějí dohodou

„Měsíčně rozvedeme něco přes dvacet manželství,“ uvedla Vanda Krajáková z Okresního soudu v Třebíči. „Divokých rozepří už tu moc nebývá, lidé se dnes nejčastěji rozcházejí dohodou.“ „Dnešní trend je jasný. Devadesát procent rozvádějících se manželství sepisuje dohodu,“ sdělil třebíčský právník Rostislav Kovář.

U právníka se oba manželé domluví na rozdělení majetku, kdo se postará o děti a jaké výživné ten druhý bude platit. Za tuto službu pak zaplatí sumu, kterou určuje vyhláška. V některých případech manželé ani nejdou k soudu, jejich právní zástupce tam jde za ně. A nejčastější chyba? Ve snaze ušetřit sepisují lidé dohody doma. Ty pak nesplňují všechny náležitosti a soud i opakovaně dokument vrací a rozvod se zbytečně oddaluje.

Rozvádějí se čím dál starší lidé

Obecně v České republice ubyly rozvody lidí mladších pětatřiceti let. Velmi mladých manželství je totiž čím dál méně. Naopak se zvyšuje počet rozvodů obyvatel kolem padesátky.

V současnosti je průměrný věk nevěst 27,7 roku a ženichů 30,2 let.