Ptáčovský kopeček, kde koniklece rozkvétají, je osamělý travnatý vršek ležící kousek pěší chůze od Ptáčova u Třebíče v nadmořské výšce asi 400 metrů.

Přírodní památka Kobylinec byla vyhlášena Okresním národním výborem v Třebíči v roce 1982. Od roku 1992 se změnila její kategorizace na přírodní památku. Kromě koniklece velkokvětého se tam nachází i řada dalších významných a ohrožených druhů, jako například smil písečný, třešeň křovitá nebo kociánek dvoudomý.

Koniklec je na seznamu přísně chráněných druhů rostlin. Na Třebíčsku se vykytuje ještě u Trnavy, pod Klučovským kopcem a také u Náměště nad Oslavou. Letošní protiepidemická opatření se projevila také v návštěvnosti této přírodní rezervace a turistický provoz je zde minimální.