Při svém nástupu jste slíbil po měsíci představit svoji koncepci.

Není na ní nic tajného. Jsou to obecné věci, podle nichž musí policie fungovat. Jak jsem zde dosud vyzkoušel, koncepce není vůbec v rozporu se současným stavem, je to jen otázka doladění jednotlivých činností a toho, co bych chtěl v rámci struktury městské policie změnit. To je třeba již avízovaná dopravní skupina. Ta by se ve složení vedoucí směny plus pět strážníků měla podílet na zabezpečení dopravy a její koordinaci tady ve městě. Zároveň by měla za úkol dohled nad přechody pro chodce v blízkosti škol, dětských center a hřišť, abychom eliminovali možnost nějakého zranění. Také by se podílela na běžných činnostech, jako je kontrola parkování, povolené rychlosti a podobně a s tím spojené administrativě. Byla by posilou i pro denní směnu strážníků při standardních úkolech v oblasti pořádku a občanského soužití. Dostávají totiž tolik podnětů, kde všude musí zasáhnout, že je jejich současný počet nedostatečný. Skupina by jim tedy mohla ubrat alespoň část práce.

Co v tuto chvíli považujete za nejdůležitější?

Zvýšit počet strážníků v ulicích, aby občané viděli, že hájíme jejich zájmy a že strážníci jsou tu pro ně. Nyní je nás dvaatřicet, zatím bych chtěl dosáhnout počtu třicet sedm. Rád bych hned, ale má to určitý proces. Návrh projde městskou radou, pokud ho schválí, může se projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva, tedy v únoru. Když ovšem vezmeme v úvahu, že noví lidé se musí minimálně tři měsíce školit, počítám tak do pěti, šesti měsíců by začali plnit své povinnosti.

Jak jste se sžil s novým kolektivem?

Sžil jsem se s ním celkem rychle, protože v kolektivu jsem pracoval a vím, co to kolektiv je. Denně jsem s nimi v kontaktu, chodím na nečekané kontroly, třeba i v noci, abych viděl, jak se tu věci mají. V minulosti to nebylo. Vedu s nimi pohovory, porady s vedoucími směn. Beru to podrobně, abych od nich získal podněty, co bych mohl v budoucnu do činnosti městské policie prosadit.

Myslím, že za zdejší složení strážníků by se nemusela stydět žádná vojenská či policejní organizace. Měl jsem možnost je poznat v různých situacích a skutečně jsou to lidé na svém místě. Pochopitelně jako všude i u nás se vyskytují problémy, co člověk, to originál. Ale toho, co se nám daří, je podstatně víc než záležitostí, na něž nemusíme být hrdí.

Prozraďte, s čím jsou strážníci nespokojení?

S technickým vybavením. Vozidla, která používáme, už maj í něco za sebou, jsou poruchová a tím ve službě vznikají problémy. Pak jsou to záznamová média, digitální fotoaparáty. V noci například nevyfotí nějaké značky, na snímcích jsou reflexní záblesky. Co se týče technického vybavení, právě řešíme policejní bundy. Před nákupem sbírám jejich připomínky, protože oni je nosí, chci tedy vědět, jak se v nich cítí, jaké jsou na údržbu. Nedá se ale očekávat, že z podnětů strážníku nastane nějaká strukturální změna. Musíme plnit to, co nám nastavil zákon o obecní policii a v tom nelze couvnout. Musí se jít dál a já už to můžu jen kosmeticky upravit.

Jak se vůbec liší práce u vojska s tou policejní?

Rozdíl je v tom, že policie je daleko pružnější. Mám pocit, že pokyny jdou až k tomu poslednímu strážníkovi daleko rychleji, což se odráží v plnění úkolů. V armádě to bylo zdlouhavější, hledělo se na systém plánování a z něj se vycházelo.

Na pozici tiskové mluvčí prý dojde ke změně?

Ano, dohodou odchází dosavadní mluvčí Ilona Staňková. Nahradí ji Lucie Molčanová, která se navíc věnuje prevenci kriminality a drogové problematiky. Tu chci dostat do povědomí obyvatel, slečna Molčanová je tedy ideálním člověkem. Už teď spolu úzce spolupracují, paní Staňková předává své zkušenosti.

Jaká je spolupráce s vedením radnice?

Můj nejbližší nadřízený je starosta a cokoliv po něm chci, vždy si na mě najde čas. Jsem překvapen, jak rychle se dovedeme domluvit a spolupracovat i s kolegy z dalších odborů městského úřadu. Očekával jsem, že bude trvat, než se oťukám a mezi zdejší zapadnu. Rád bych touto cestou poděkoval spolupracovníkům z jiných odborů, že mi v tom pomohli.

Co říkáte současné politické situaci v Třebíči?

Nejsem členem žádné politické strany, před nástupem do funkce ředitele jsem o regionální politiku nezavadil. Pochopitelně, že nám strážníkům se nelíbí, když se nás dotkne medializace. Děláme jen to, co nám ukládá zákon. Jinak si nemůžeme všímat politické situace, vládne-li ta či ona strana, musíme sloužit veřejnosti.

Otočme list. Jak jste prožil vánoční svátky?

Mám dvě malé děti, takže jsem v rodinném kruhu prožil tradiční české Vánoce s kaprem a stromečkem. Chtěl bych si zalyžovat, pokud to umožní počasí, vyjel bych alespoň na Jalovec. Mám jednoznačné novoroční předsevzetí, začít zlepšovat kondici. Nebudeme si nic nalhávat, mezi svátky nedržím dietu, ale po Novém roce na sobě začnu pracovat. Současně řeším i nové hodnocení fyzických zdatností strážníků. Byly tu nastaveny skutečně tvrdé normy. Chci, aby to bylo v regulích podle věkových kategorií. Diferenciace je nutná, věk je neúprosný a síly ubývají a ani já nechci stát bokem.